Livsforsikring

Livsforsikring

Livsforsikring sikrer deg og din familie en økonomisk trygghet ved død, uførhet og alvorlig sykdom. Alle livsforsikringene kan kombineres. Du kan nå beregne pris og kjøpe din livsforsikring på nett.

Beregn pris

Få tilbud på epost
Ring meg opp

Sett sammen din livsforsikring

Alvorlig sykdom

Hva dekker alvorlig sykdom?

Avtalt forsikringssum utbetales som et skattefritt engangsbeløp etter stilt diagnose av følgende sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, multippel sklerose, lammelse, nyresvikt, hjernesvulst, ALS, parkinsons sykdom før fylte 60 år, blindhet eller døvhet.
Forsikringen gir skattefri utbetaling dersom du har gjennomført åpen hjerteoperasjon eller organtransplantasjon.

Arbeidsuførhet

Hva dekker arbeidsuførhet?

Uførepensjon gir månedlig utbetaling etter at du har vært minimum 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.
Uførekapital gir en skattefri engangssum ved mins 50 % varig arbeidsuførhet, og tidligst 2 år etter at den sammenhengende arbeidsuførheten inntrådte.
Den månedlige utbetalingen (uførepensjon) varer så lenge du er arbeidsufør (inntil 67 år), og beskattes med 5 % etter gjeldende skatteregler.
Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og med 54 år.
Uførekapital kan etableres for personer fra 18 til 54 år.

Dødsfall

Hva dekker dødsfall?

Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall.
Du bestemer selv hvem forsikringen skal utbetales til. Det vanligste er at den går til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn.
Forsikringen kan etableres av personer fra 18 til og med 67 år.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 • Person som ønsker økonomisk hjelp dersom man skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

 • Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker, men mange velger ca. en årslønn.

 • Utbetaling av forsikringen gis ved stilt diagnose, gjennomført operasjon eller ved dødsfall for følgende sykdommer:

  • Hjerteinfarkt
  • Kreft
  • Multippel Sklerose (MS
  • Lammelse
  • Nyresvikt
  • Blindhet
  • Døvhet
  • Åpen hjerteoperasjon
  • Organtransplantasjon
 • Ved langvarig sykdom/uførhet reduseres inntekten 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff, da sykepengene fra folketrygden opphører på dette tidspunktet

  Etter 12 måneder kan inntekten din bli halvert. Dette betyr at du må leve av halvparten av den lønnen du hadde før du ble arbeidsufør.

  En forsikring ved arbeidsuførhet kan bidra til å opprettholde levestandarden og betjene månedlige utgifter dersom du skulle bli arbeidsufør.

 • Størrelsen på den månedlige utbetalingen du har behov for avhenger av din årsinntekt. Vi anbefaler en forsikringssum som vil gi deg en utbetaling på mellom 10 og 30 prosent av din månedlige inntekt.

 • Utbetaling av forsikringen gis etter minimum 12 måneders sammenhengende arbeidsuførhet. Graden av uførhet har ikke betydning dersom du har en uføregrad på mer enn 50 %. Du vil få utbetalt 100 % av forsikringssummen dersom du er minimum 50 % arbeidsufør.

 • Personer som har forsørgeransvar for ektefelle, samboer og/eller barn. Viktig at gjenlevende klarer å betjene de faste utgiftene.

 • Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker. Mange velger forsikringssum som er på størrelse med gjelden. Gjenlevende ektefelle/samboer slipper da å tenke på renter og avdrag som skal betales.

 • Utbetaling av forsikringen skjer ved dødfall uansett årsak.

Fordelsprogram

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • Nordea logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.