Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Far som holder sin lille sønn

Livsforsikring

Økonomisk trygghet for deg og familien ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet. Vi tilbyr livsforsikring gjennom Nordea Liv, og med livsforsikringskalkulatoren kan du beregne pris og se hvilke forsikringer som er anbefalt deg.

Sjekk pris

Få tilbud på epost

Sett sammen din livsforsikring

Dødsfall

En dødsfallsforsikring gir de etterlatte en stor engangsutbetaling. Det gjør det mulig å betale ned gjeld og andre utgifter, slik at de kan beholde hus og hjem.

Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall.
Du bestemmer selv hvem forsikringen skal utbetales til. Det vanligste er at den går til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn.
Forsikringen kan etableres av personer fra 18 til og med 67 år.

Arbeidsuførhet

Visste du at halvparten kommer til å forlate arbeidslivet før fylte 67 år på grunn av uførhet? En uføreforsikring kan begrense inntektstapet ditt, slik at du og familien kan fortsette å leve omtrent som før.

Uførepensjon gir månedlig utbetaling etter at du har vært minimum 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.
Den månedlige utbetalingen (uførepensjon) varer så lenge du er arbeidsufør (inntil 67 år), og beskattes med 5 % etter gjeldende skatteregler.
Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og med 54 år.

Alvorlig sykdom

Mange som blir rammet av en alvorlig sykdom får store økonomiske problemer. En trygg økonomisk situasjon kan bety mye for livskvaliteten i sykdomsperioden, og gi deg flere muligheter til behandling.

Avtalt forsikringssum utbetales som et skattefritt engangsbeløp etter stilt diagnose av følgende sykdommer:
Hjerteinfarkt, gjennomført åpen hjerteoperasjon, hjerneslag, Sinusvenetrombose, alvorlig kreftsykdom, svulst i hjerne, hjernehinner eller ryggmarg, Multippel Sklerose, alvorlig systemisk bindevevssykdom, organtransplantasjon, nyresvikt, Parkinsons sykdom før fylte 60 år, Alzheimers sykdom før fylte 60 år, amyotrofisk lateralsklerose, progressiv bulbærparese, primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelse, tap av ben eller arm, alvorlig brannskade.
Forsikringen gir skattefri utbetaling dersom du har gjennomført åpen hjerteoperasjon eller organtransplantasjon.

Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår fra Nordea.

Du kan også laste ned et produktark.

  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.