Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Livsforsikring

Livsforsikring

Økonomisk trygghet for deg og familien ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet. Med vår livsforsikringskalkulator kan du beregne pris og se hvilke forsikringer som er anbefalt deg.

Beregn pris

Få tilbud på epost
Ring meg opp

Sett sammen din livsforsikring

Dødsfall

En dødsfallsforsikring gir de etterlatte en stor engangsutbetaling. Det gjør det mulig å betale ned gjeld og andre utgifter, slik at de kan beholde hus og hjem.

Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall.
Du bestemmer selv hvem forsikringen skal utbetales til. Det vanligste er at den går til gjenlevende ektefelle, samboer eller barn.
Forsikringen kan etableres av personer fra 18 til og med 67 år.

Arbeidsuførhet

Visste du at halvparten kommer til å forlate arbeidslivet før fylte 67 år på grunn av uførhet? En uføreforsikring kan begrense inntektstapet ditt, slik at du og familien kan fortsette å leve omtrent som før.

Uførepensjon gir månedlig utbetaling etter at du har vært minimum 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.
Uførekapital gir en skattefri engangssum ved mins 50 % varig arbeidsuførhet, og tidligst 2 år etter at den sammenhengende arbeidsuførheten inntrådte.
Den månedlige utbetalingen (uførepensjon) varer så lenge du er arbeidsufør (inntil 67 år), og beskattes med 5 % etter gjeldende skatteregler.
Uførepensjon kan etableres for personer fra 26 til og med 54 år.
Uførekapital kan etableres for personer fra 18 til 54 år.

Alvorlig sykdom

Mange som blir rammet av en alvorlig sykdom får store økonomiske problemer. En trygg økonomisk situasjon kan bety mye for livskvaliteten i sykdomsperioden, og gi deg flere muligheter til behandling.

Avtalt forsikringssum utbetales som et skattefritt engangsbeløp etter stilt diagnose av følgende sykdommer: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, multippel sklerose, lammelse, nyresvikt, hjernesvulst, ALS, Parkinsons sykdom før fylte 60 år, blindhet eller døvhet.
Forsikringen gir skattefri utbetaling dersom du har gjennomført åpen hjerteoperasjon eller organtransplantasjon.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 • Person som ønsker økonomisk hjelp dersom man skulle bli rammet av en alvorlig sykdom.

 • Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker, men mange velger ca. en årslønn.

 • Utbetaling av forsikringen gis ved stilt diagnose, gjennomført operasjon eller ved dødsfall for følgende sykdommer:

  • Hjerteinfarkt
  • Kreft
  • Multippel Sklerose (MS
  • Lammelse
  • Nyresvikt
  • Blindhet
  • Døvhet
  • Åpen hjerteoperasjon
  • Organtransplantasjon
 • Ved langvarig sykdom/uførhet reduseres inntekten 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff, da sykepengene fra folketrygden opphører på dette tidspunktet

  Etter 12 måneder kan inntekten din bli halvert. Dette betyr at du må leve av halvparten av den lønnen du hadde før du ble arbeidsufør.

  En forsikring ved arbeidsuførhet kan bidra til å opprettholde levestandarden og betjene månedlige utgifter dersom du skulle bli arbeidsufør.

 • Størrelsen på den månedlige utbetalingen du har behov for avhenger av din årsinntekt. Vi anbefaler en forsikringssum som vil gi deg en utbetaling på mellom 10 og 30 prosent av din månedlige inntekt.

 • Utbetaling av forsikringen gis etter minimum 12 måneders sammenhengende arbeidsuførhet. Graden av uførhet har ikke betydning dersom du har en uføregrad på mer enn 50 %. Du vil få utbetalt 100 % av forsikringssummen dersom du er minimum 50 % arbeidsufør.

 • Personer som har forsørgeransvar for ektefelle, samboer og/eller barn. Viktig at gjenlevende klarer å betjene de faste utgiftene.

 • Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker. Mange velger forsikringssum som er på størrelse med gjelden. Gjenlevende ektefelle/samboer slipper da å tenke på renter og avdrag som skal betales.

 • Utbetaling av forsikringen skjer ved dødsfall uansett årsak.

Fordelsprogram

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.