Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Råte- og skadedyrforsikring

Råte- og skadedyrforsikring

Blir boligen din rammet av hussopp, råte eller skadedyr kan det få store økonomiske konsekvenser, og utgiftene dekkes ikke av din vanlige husforsikring.

Få et tilbud

Risikoen for å bli rammet av hussopp, råte og skadedyr er større enn risikoen for brann. Skadene er ofte svært dyre å utbedre. Likevel har mindre enn 20% av norske huseiere en forsikring mot råte og skadedyr. Forsikringen er relevant uavhengig av alderen på boligen, da råteskader kan skje i forbindelse med vannskader, også i helt nye boliger.

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av:

  • Treødeleggende råtesopp
  • Ekte hussopp
  • Skadeinsekter

Dekker også bekjempelse av:

  • Mus og rotter
  • Skadeinsekter

Vi selger forsikringen på vegne av Norsk Hussopp Forsikring (NHF) som er spesialisert på området. Egenandelen er nå på 4.000 uansett, og det står ingen unntak i vilkårene. Endringen kom i 1.1.20.

Få et tilbud – helt enkelt

 

Forenklet fremstilling

Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.