Kritisk sykdomsforsikring

10 % NETTRABATT

Kritisk sykdomsforsikring

Blir du rammet av alvorlig sykdom, kan det være godt å ha en forsikring som hjelper deg økonomisk i en vanskelig tid.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Med en god sykdomsforsikring slipper du å bekymre deg for økonomien. Du kan konsentrere deg om det viktigste – nemlig å bli frisk.

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling av inntil 3.000.000 kroner, hvis du blir rammet av alvorlig sykdom som for eksempel kreft. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Kritisk sykdomsforsikring omfatter:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi

Tryg Legehjelp – trygt og enkelt

En helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Ring Tryg Legehjelp på nummer 55 17 90 09. Tjenesten kan også benyttes av ektefelle og barn. Les mer om Tryg Legehjelp.

Forsikring kan kjøpes hvis du er:

 • mellom 18 og 60 år (forsikringen kan gjelde til du er 67 år)
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd
Beregn pris