Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Ulykkesforsikring

10 % NETTRABATT

Ulykkesforsikring

En ulykke kan få dramatiske følger for deg og dine nærmeste. Med en ulykkesforsikring får du hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene. Vår ulykkesforsikring er fleksibel. Velg dekningen som passer best og beregn pris.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Ulykkesforsikring

Vår ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader som følge av en ulykke.

Ulykkesforsikring med tilleggsdekninger

Du kan utvide forsikringen til å gjelde for aktiviteter med høy risiko.

 Beregn prisBeregn pris
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Ring Tryg Legehjelp på nummer 55 17 90 09. Tjenesten kan også benyttes av ektefelle og barn. Les mer om Tryg Legehjelp.
ja ja
ja ja
ja ja
ja ja
Dette betyr at enkelte skader, for eksempel fingerskader, gir høyere utbetaling.
nei ja
Progressiv erstatning betyr at for hver prosent som graden av medisinsk invaliditet overstiger 50 prosent, betales i tillegg 2 prosent av forsikringssummen i erstatning. En invaliditetsgrad på 100 prosent gir 100 prosent tilleggserstatning.
nei ja
Franchise betyr at det ikke gis erstatning for varig invaliditet med lav skadegrad, og gir rabatt på forsikringsprisen.
nei ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt se vilkårene her.

 • Tryg Legehjelp er en helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden.

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. En ulykkesforsikring gjelder fra 18 - 80 år. Den forsikrede må være medlem av norsk folketrygd.

 • Prisen kommer blant annet an på hvilken forsikringssum som er valgt.
  Du kan sjekke pris på ulykkesforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Ja, en ulykkesforsikring gjelder for personer mellom 18 - 80 år.

 • Ulykkesforsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder. I noen tilfeller gjelder den også for lengre utenlandsopphold. Se vilkår for detaljer

 • Ja, men for barn under 18 år må det kjøpes en egen barneforsikring. Les mer om våre barneforsikringer.

 • Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er avtalt.   

  Forsikringssummen er valgfri og kan settes fra 500.000 kroner.

 • Nei, en ulykkesforsikring gir deg erstatning for medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter og dødsfall.

 • Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss.
  Du kan lese mer om vårt fordelsprogram her.

  Hvis du er medlem av en forening som vi har avtale med, kan dette også gi rabatt.

Fordelsprogrammet Tryg Pluss

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Trygg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Ulykkesforsikring