Husforsikring

10 % NETTRABATT

Husforsikring

Velg mellom vår standard husforsikring eller Husforsikring Ekstra som gir deg best mulig dekning. Begge forsikringene kan utvides med råte- og skadedyrforsikring og utleieforsikring.

Beregn pris på husforsikring

Få et tilbud

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Husforsikring

I vår standard husforsikring er bygningen forsikret for beløpet det vil koste å føre den opp igjen.

Oftest valgt

Husforsikring Ekstra

Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti og totalskadegaranti.

 Beregn prisBeregn pris
ja ja
ja ja
ja ja
Dekkes i normal reparasjonstid.
ja ja
Standard Husforsikring inntil 100.000 kroner. Husforsikring Ekstra opp til 1.000.000 kroner.
ja
Inntil 100.000 kroner
nei
Inntil 1.000.000 kroner
Standard Husforsikring inntil 25.000 kroner. Husforsikring Ekstra opp til 50.000 kroner.
ja
Inntil 25.000 kroner
nei
Inntil 50.000 kroner
nei ja
Vi dekker skader på gulv og vegger i våtrom, i tillegg dekkes utbedring av selve mangelen. Dette gjelder for bad under 10 år som har fått vannskade som følge av håndverkerfeil, monteringsfeil eller materialfeil utført av godkjent/autorisert personell.
nei ja
Vi dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve håndverkerfeilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker.
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
Vi dekker kostnader til ombygging av bolig til rullestolbruker hvis medlemmer av husstanden utsettes for ulykkesskade som medfører varig medisinsk invaliditet på over 50%, eller hvis det fødes barn med tilsvarende medisinsk invaliditet.
nei ja

Råte- og skadedyrforsikring

Råte- og skadedyrforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper/ekte hussopp. Skade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak, kledning og alt annet utvendig treverk er ikke omfattet.
ja ja
Dekker utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet, og bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
ja ja

Utleieforsikring

Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
ja ja
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
ja ja
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.
ja ja
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.
ja ja

Ekstra dekning med Tryg Pluss

Bli Tryg Pluss-kunde ved å kjøpe husforsikring og to andre forsikringer hos oss. Da får du også dekket:
 

Husforsikring

 

Husforsikring Ekstra

 

Dersom du bygger på huset ditt eller setter opp et tilbygg etter hovedforfall, dekker vi dette frem til neste hovedforfall uten ekstra kostnader. Gjelder for Tryg Pluss-kunder.
ja ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Sjekk hva husforsikring koster

Hvor mye husforsikringen koster avhenger av hvilken dekning du velger og boligens egenskaper. Sikkerhetstiltak, som f.eks. alarm påvirker også prisen.

Sjekk pris på husforsikring

Snakk med en rådgiver om hva din husforsikring vil koste.
 

Fordelsprogrammet Tryg Pluss

Få inntil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du husforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få tilgang til blant annet:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss

Ord og uttrykk

Meld skade på bygning og innbo

  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.