Forsikringer | Husforsikring

Tilbud på forsikringer

Vil du snakke med oss før du bestemmer deg for en forsikring?

Bestill tilbud
Ring meg opp

Med Husforsikring Ekstra dekkes skader på våtrom i inntil 10 år

 • Erstatter utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden
 • Dekker skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette

Forutsetter at arbeidet er utført av godkjent/autorisert personell.

Rabatt hos Falck

Som kunde i Tryg får du rabatt på sikkerhetsprodukter hos Falck.

Besøk Falck nettbutikk

Husforsikring

Dekning

I vår standard husforsikring er bygningen forsikret for beløpet det vil koste å føre den opp igjen.

Du kan kjøpe husforsikring for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som brukes som enebolig.

Husforsikring Ekstra

Dekning

Husforsikring Ekstra dekker flere typer skader og inneholder fullverdigaranti og totalskadegaranti.

Under finner du noen eksempler på hvorfor Husforsikring Ekstra er enda bedre enn en vanlig husforsikring.

Beregn pris Beregn pris

Les mer om Husforsikring

Les mer om Husforsikring Ekstra

Beregn pris Beregn pris

Fullstendige vilkår for husforsikring

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader
Rettshjelp og privatansvar Rettshjelp og privatansvar
Riving og rydding i forbindelse med skade Riving og rydding i forbindelse med skade
Hageanlegg og utvendig vannbasseng opp til 100.000 kroner Hageanlegg og utvendig vannbasseng opp til 1.000.000 kroner
Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring opp til 25.000 kroner Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring opp til 50.000 kroner
Offentlig påbud opp til 1.000.000 kroner Offentlig påbud opp til 2.000.000 kroner
Ubeboelig bolig / husleietap i inntil 24 måneder Ubeboelig bolig / husleietap i normal reparasjonstid.
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader
Utvidet dekning for våtrom
Skader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndtverkerfeil
Skader som følge av setninger i grunnen
Skade forårsaket av dyr
Punktering av vindu
Tining av utvendige rør ved frost
Tilpasning for rullestolbruker etter ulykke dekkes med inntil 250.000 kroner

Råte- og skadedyrforsikring dekker i tillegg:

Skader som følge av treødeleggende råtesopper Skader som følge av treødeleggende råtesopper
Skader som følge av ekte hussopp Skader som følge av ekte hussopp
Skader som følge av insekter Skader som følge av insekter
Bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter Bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter

Utleieforsikring dekker i tillegg:

Skader på bygning, hageanlegg, innbo og løsøre Skader på bygning, hageanlegg, innbo og løsøre
Tyveri og underslag av innbo og løsøre Tyveri og underslag av innbo og løsøre
Erstatning ved tapt husleieinntekt Erstatning ved tapt husleieinntekt
Utgifter i forbindelse med utkastelse Utgifter i forbindelse med utkastelse

Tryg Pluss
Kjøper du husforsikring og to andre forsikringer hos oss, så dekker vi i tillegg:

Anneks, garasje, tilbygg eller lignende som er oppført etter siste hovedforfall

Anneks, garasje, tilbygg eller lignende som er oppført etter siste hovedforfall

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se vilkårene i lenken under.

Husforsikring

Vår husforsikring dekker: 

 • Bygning 
 • Rettslig erstatningsansvar (i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen) 
 • Rettshjelp. Det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede eiendommen. 
 • Utvendig vannbasseng 
 • Hageanlegg 
 • Offentlige påbud 
 • Tilskudd til klimavennlige tiltak

Skader: 

 • Brann og nedsoting 
 • Lynnedslag og elektriske fenomener 
 • Naturskade 
 • Vannskader og brudd på rørledning 
 • Skadeverk 
 • Annen plutselig skade

Egenandel på husforsikring

Brann, tyveri, vann, kaskoskade Egenandel fra 2.000 kroner kan avtales
Naturskade, overflatevann, vind, snø 8.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner, samt 20 % av utgifter som overstiger 4.000 kroner
Rettslig erstatningsansvar 2.000 kroner

Egenandelen reduseres med opp til 4.000 kroner dersom skaden ble varslet av alarm oppkoblet mot alarmsentral. Dette gjelder tyveri, brann og vannskader.

Vilkår for Husforsikring

Beregn pris

Husforsikring Ekstra

Dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn en vanlig husforsikring.

De viktigste fordelene er:

 • Høyere erstatning av hageanlegg 
 • Dekker vannskader fra tak og fasader inkludert vannskader fra balkong og terrasse 
 • Utvidet våtromsdekning
  Dekker skade som skyldes dyr 
 • Dekker bygningsmessige tilpasninger dersom du blir rullestolbruker etter ulykke, eller hvis du får barn som har behov for rullestol 

Husforsikring Ekstra dekker også alt som dekkes av en vanlig husforsikring.

Egenandel på husforsikring

Brann, tyveri, vann, kaskoskade Egenandel fra 2.000 kroner kan avtales
Naturskade, overflatevann, vind, snø 8.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner, samt 20 % av utgifter som overstiger 4.000 kroner
Rettslig erstatningsansvar 2.000 kroner

Egenandelen reduseres med opp til 4.000 kroner dersom skaden ble varslet av alarm oppkoblet mot alarmsentral. Dette gjelder tyveri, brann og vannskader.

Vilkår for Husforsikring Ekstra

Beregn pris

Slik får du rabatt

Kjøp husforsikring og to andre forsikringer hos oss, så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Noen av fordelene med Tryg Pluss

 • Tryg Bolighjelp - bygningsrådgivning med tilgang til vårt håndverkernettverk som er klar for å hjelpe deg.  
 • Tryg Omsorg - profesjonell samtalepartner som tar vare på deg når du trenger det.
 • Tryg ID - fri adgang til rådgivning og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.  
 • + Les mer om fordelene med Tryg Pluss

Medlemsfordeler hos Tryg

Er du medlem i en av organisasjonene i listen under, kan du kanskje få en bedre og billigere husforsikring. Sjekk hvilke fordeler du kan oppnå som medlem!

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Ofte stilte spørsmål om husforsikring

Hva er prisen på en husforsikring?

Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Du kan beregne pris på husforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hvordan kan jeg få en billigst mulig husforsikring?

Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak. Sjekk pris på husforsikring i vår forsikringskalkulator.

Hva er fullverdigaranti?

Vi garanterer at du får bygget opp et helt nytt hus ved totalskade, uten fradrag for aldring og slitasje.

Hva er totalskadegaranti?

Skade over 75 prosent regnes som totalskade.

Hva menes med innbo og løsøre?

Innbo og løsøre er møbler, klær og bruksting som befinner seg i hjemmet, dvs. alle dine private eiendeler. Eiendeler som er fastmontert og en del av bygningen vil ikke være dekket av en innboforsikring.

Er husforsikring det samme som en villaforsikring?

Ja, en husforsikring er det samme som en villaforsikring.

Kan jeg kjøpe husforsikring hvis jeg bor i sameie eller borettslag?

Hvis boligen er en del av sameie eller borettslag med mer enn tre boenheter skal den gjerne dekkes av en huseierforsikring for bolig.

Ordbok for husforsikring

Fullverdi

Dersom en bygning har en fullverdiforsikring vil erstatningssummen beregnes til hva det vil koste å føre opp tilsvarende bygning igjen. Vi fastsetter forsikringssummen og den reguleres senere etter en byggekostnadsindeks. Erstatningen er derfor ikke begrenset av en fastsatt forsikringssum, i motsetning til førsterisiko.

Naturskadepremie

Naturskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har dermed også en naturskadedekning. Naturskadeforsikringen administreres gjennom Norsk Naturskadepool.

Våtrom

Med våtrom menes rom med uttak for vann.

Indeksregulering

Indeksregulering styres av offentlige indekstabeller fra Statistisk Sentralbyrå. Reguleringen er felles for alle forsikringsselskaper og fastsettes en gang i året. Forsikringssummer justeres automatisk i samsvar med indeks. Det settes egen indeks for:

 • bygning
 • privat løsøre
 • maskiner og løsøre i næring
Utvidet dekning for våtrom

Ved skader på våtrom, der arbeidet er utført av godkjent/autorisert personell i løpet av de siste 10 år, erstattes:

 • Kostnader til utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden

 • Skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette

Tryg kunderådgiver

Spør oss om forsikring. Vi hjelper deg.

Bestill tilbud
Ring meg opp

Meld skade på bygning

Glass
Utvendig rørbrudd
Brannskade
Innbrudd/tyveri
Vannskade
Naturskade
Glass

Benyttes for å melde skade på vinduer. Ha klart:

 • Opplysninger om skadet glass, herunder alder, type glass etc.
 • Evt. bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold.
 • Evt. tilbud på eller faktura for utført reparasjon

Utvendig rørbrudd

Benyttes for å melde skade/brudd på utvendig del av bygnings rørledning for vann, kloakk etc. Ha klart:

 • Opplysninger om skadet rørledning, herunder alder, hvilket materiale rør er laget av (plast, kobber, jern/soil etc. 
 • Evt. tilbud på eller faktura for utført reparasjon.
 • Opplysninger om antall parter, dersom brudd på felles ledning.

Brannskade

Brukes ved brannskade på bygning

Innbrudd/tyveri

Brukes ved innbrudd/tyveri i bygning

Vannskade

Brukes ved vannskade på bygning

Naturskade

Meld skade på hus

Du kan også kontakte oss på e-post, chat eller ved å ringe oss på 04040. Dette gjelder også hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp utenom ordinær kontortid.

Politi

Skade ved brann, tyveri, innbrudd eller hærverk skal også meldes til politiet på telefon 02800.

Gå til meld skade/uhell