Utleieforsikring

NYHET!- nå også for Fritidshus/Hytte

Utleieforsikring

En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å kjøpe en forsikring spesielt for boligutleie.

Få et tilbud

Ring meg opp

Med vår utleieforsikring får du dekket:

Skadeverk

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.

Tyveri og underslag

Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.

Erstatning ved tapt husleie

Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.

Utgifter i forbindelse med utkastelse

Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.

Få et tilbud – helt enkelt

Egenandel er 6.000 kroner per skadetilfelle. Ved erstatning ved tapt husleieinntekt er egenandel 3 måneders husleie, minimum 10.000 kroner.


Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

Fordelsprogrammet Tryg Pluss

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du utleieforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra fordeler. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Med Tryg Pluss får du:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • Nordea logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.