Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Utleieforsikring

Utleieforsikring

En ordinær boligforsikring dekker i utgangspunktet ikke skader forårsaket av leietaker. Derfor kan det være smart å kjøpe en forsikring spesielt for boligutleie. Utleieforsikringen er en valgfri tilleggsdekning til vår hus- og fritidsboligforsikring.

Få tilbud

Boligmentoren logo

Anbefalt av BoligMentoren

BoligMentoren ble etablert allerede i 1912 og er en landsdekkende interesseorganisasjon for boligeiere. De garanterer rådgivning og juridisk veiledning i alle saker som angår bolig og eiendom. Som medlem kan du få inntil 25 % på forsikring og en rekke andre fordeler hos Tryg.

Utleieforsikringen dekker:

Skadeverk

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Skader som skyldes slitasje under bruk er ikke omfattet.

Tyveri og underslag

Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.

Erstatning ved tapt husleie

Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.

Utgifter i forbindelse med utkastelse

Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.

  Utleieforsikringen kan kjøpes som en tilleggsdekning til vår hus- eller fritidshusforsikring. Den passer for deg som leier ut hele eller deler av boligen. Det er ikke et krav om at du bor i boligen selv. Egenandelen er 6.000 kroner per skadetilfelle. Ved erstatning for tapt husleieinntekt er egenandel 3 måneders husleie, eller minimum 10.000 kroner.

  Få et tilbud – helt enkelt

  Forenklet fremstilling
  Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

   

  Fordelsprogrammet Tryg Pluss

  Få inntil 20 % rabatt

  Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du utleieforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra fordeler. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

  Med Tryg Pluss får du:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
  Les mer om Tryg Pluss
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

  Medlemsfordeler

  Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.