Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Drone flyger med mann i bakgrunnen - Tryg Forsikring

Droneforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring for privatpersoner som kun bruker droner hobby, sport eller rekreasjon. Den omfatter også plutselige skader ved brann, lynnedslag, vannskade, tyveri m.m.

Få tilbud

Droneforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring for deg som privat benytter drone til hobby, sport eller rekreasjon.

Ansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (FOR-2020-11-25-2460) og luftfartsloven § 11, for skade eller tap på tredjemanns person og ting ved bruk av droner, med inntil 750.000,- Special Drawing Right (SDR).

Forutsetninger for forsikringen: 

 • Dronen kategoriseres i åpen kategori i regelverket for droneflygning i Norge
 • Skaden skjer ved privat bruk til hobby, sport eller rekreasjon 
 • Sikrede er erstatningsansvarlig etter gjeldende regelverk for droner
 • Skaden er konstatert i forsikringstiden

Droner skal kun brukes i samsvar med regelverket for droneflygning i Norge.

Se Luftfartstilsynets nettsider:
www.luftfartstilsynet.no/droner

 

Skade på dronen

Forsikringen dekker plutselige skader ved:

 • Brann
 • Lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen
 • Vannskade
 • Tyveri og ran
 • Skadeverk i forbindelse med innbrudd i bygning

Forsikringen omfatter ikke skade på droner under bruk.
For fullstendige info om hva forsikringen dekker, se vilkårene.

 

Har det skjedd noe?

Jente under rød paraply

Fordeler og samlerabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Du får blant annet:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om fordelene her
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.