Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Drone flyger med mann i bakgrunnen - Tryg Forsikring

Droneforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring for privatpersoner som kun bruker droner hobby, sport eller rekreasjon. Den omfatter også plutselige skader ved brann, lynnedslag, vannskade, tyveri m.m.

Få tilbud

Droneforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring for deg som privat benytter drone til hobby, sport eller rekreasjon.

Ansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til forskrift om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (FOR-2020-11-25-2460) og luftfartsloven § 11, for skade eller tap på tredjemanns person og ting ved bruk av droner, med inntil 750.000,- Special Drawing Right (SDR).

Forutsetninger for forsikringen: 

 • Dronen kategoriseres i åpen kategori i regelverket for droneflygning i Norge
 • Skaden skjer ved privat bruk til hobby, sport eller rekreasjon 
 • Sikrede er erstatningsansvarlig etter gjeldende regelverk for droner
 • Skaden er konstatert i forsikringstiden

Droner skal kun brukes i samsvar med regelverket for droneflygning i Norge.

Se Luftfartstilsynets nettsider:
www.luftfartstilsynet.no/droner

 

Skade på dronen

Forsikringen dekker plutselige skader ved:

 • Brann
 • Lynnedslag, kortslutning, elektrisk fenomen
 • Vannskade
 • Tyveri og ran
 • Skadeverk i forbindelse med innbrudd i bygning

Forsikringen omfatter ikke skade på droner under bruk.
For fullstendige info om hva forsikringen dekker, se vilkårene.

 

Tryg Pluss

Kjøp verdigjenstandforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet, Tryg Pluss, som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.