Hytteforsikring

10 % NETTRABATT

Hytteforsikring

En hytteforsikring sikrer deg mot både små og store skader. Velg mellom vår standard Hytteforsikring eller Hytteforsikring Ekstra som gir deg best mulig dekning. Begge forsikringene kan utvides med råte- og skadedyrforsikring.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Hytteforsikring

En standard hytteforsikring dekker de fleste skadetilfeller.

Oftest valgt

Hytteforsikring Ekstra

Hytteforsikring Ekstra dekker flere typer skader og gir deg høyere utbetaling enn en vanlig hytteforsikring.

  Beregn pris Beregn pris
ja ja
ja ja
ja ja
Standard Hytteforsikring opp til 100.000 kroner. Hytteforsikring Ekstra opp til 200.000 kroner.
ja
Opp til 100.000 kroner
ja
Opp til 200.000 kroner
Standard Hytteforsikring påbud opp til 1.000.000 kroner. Hytteforsikring Ekstra påbud opp til 2.000.000 kroner.
ja
Opp til 1.000.000 kroner
ja
Opp til 2.000.000 kroner
Standard Hytteforsikring opp til 30.000 kroner. Hytteforsikring Ekstra opp til 50.000 kroner.
ja
Opp til 30.000 kroner
ja
Opp til 50.000 kroner
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja
nei ja

Råte- og skadedyrforsikring dekker i tillegg:

 

Hytteforsikring

 

Hytteforsikring Ekstra

 

Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
ja ja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
ja ja
Kan kjøpes som tillegg til begge dekningene.
ja ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 • Prisen er blant annet avhengig av hvilken dekning du velger. Du kan beregne pris på hytteforsikring i vår forsikringskalkulator.

 • Du trenger en egen innboforsikring men du kan knytte denne opp mot din hytteforsikring.

 • Du kan si opp en løpende hytteforsikring i forsikringstiden: 

  • Dersom forsikringsbehovet faller bort 
  • Dersom du vil flytte forsikringen til et annet selskap.

  Ved flytting til annet selskap må oppsigelse sendes 1 måned før flyttedato. Oppsigelser som ikke skyldes flytting til annet selskap eller bortfall av forsikringsbehov kan kun gjøres ved hovedforfall.

 • Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Hovedforfall er den datoen avtalen gjelder til, og det tidspunktet forsikringen skal fornyes.

 • Naturskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning som er inkludert i en hytteforsikring. Alle som tegner brannforsikring på eiendom og innbo har også en naturskadedekning.

 • Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Du kan også få rabatt hvis du installerer alarm eller setter i verk andre sikkerhetstiltak. Sjekk pris på hytteforsikring i vår forsikringskalkulator.

Meld skade på bygning og innbo

Tryg Pluss

Kjøp hytteforsikring og to andre forsikringer hos oss så får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss som gir ekstra fordeler og rabatter. Minst en av forsikringene må være hus, innbo eller bil.

Som Tryg Pluss - kunde får du tilgang på en rekke fordeler som vi håper vil gjøre hverdagen din enda litt tryggere. Noen fordeler får du automatisk, mens andre velger du etter behov. I tillegg kan du få inntil 20 % samlerabatt på forsikringene dine i Tryg.

Med Tryg Pluss får du:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.