Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Jente slapper av i gresset

10 % NETTRABATT

Hytteforsikring

Forsikring på hytten sikrer deg mot små og store skader. Velg mellom standard Hytteforsikring eller Hytteforsikring Ekstra, som gir deg best mulig dekning. Begge forsikringene kan utvides med innbo-, utleie-, råte- og skadedyrforsikring.

Beregn pris

Hvilken hytteforsikring passer for deg?

 

Hytteforsikring

En standard forsikring for hytten din som dekker de fleste skadetilfeller.

Oftest valgt

Hytteforsikring Ekstra

Hytteforsikring Ekstra dekker flere typer skader og gir deg høyere utbetaling enn en vanlig hytteforsikring.

 Beregn pris Beregn pris
jaja
jaja
jaja
Standard Hytteforsikring inntil 500.000 kroner. Hytteforsikring Ekstra opp til 1.000.000 kroner.
ja
Inntil 500.000 kroner
ja
Inntil 1.000.000 kroner
Merutgifter ved påbud gitt med hjemmel i lov eller offentlig forskrift i forbindelse med reparasjon eller gjenoppføring av bygning er inkludert.
ja
Inntil 1.000.000 kroner
ja
Ingen makssum
Standard Hytteforsikring inntil 30.000 kroner. Hytteforsikring Ekstra opp til 50.000 kroner.
ja
Inntil 30.000 kroner
ja
Inntil 50.000 kroner
neija
neija
neija
neija
Ved skade som er større enn 75 % av hva det koster å gjenoppføre hytten, kan man velge å få oppgjør som om bygningen var totalskadet.
neija

Råte- og skadedyrforsikring

Råte- og skadedyrforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Hytteforsikring

 

Hytteforsikring Ekstra

 

Dekker skader på bygningen som følge av treødeleggende råtesopper/ekte hussopp. Skade på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak, kledning og alt annet utvendig treverk er ikke omfattet.
jaja
Dekker utgifter til bekjempelse av mus og rotter innvendig i bygning etter påvist aktivitet, og bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.
jaja

Utleieforsikring

Utleieforsikring er en valgfri tilleggsdekning. Den dekker følgende:

 

Hytteforsikring

 

Hytteforsikring Ekstra

 

Skadeverk på bygninger og hageanlegg samt innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Tyveri og underslag av innbo og løsøre på forsikringsstedet, utført av leietaker eller leietakers gjester. Erstatningen er begrenset til 500.000 kroner per skadetilfelle.
jaja
Dekker tapt husleieinntekt, hvis leietaker ikke betaler i henhold til avtalen. Erstatningen er begrenset til et beløp tilsvarende 6 måneders husleie.
jaja
Dekker utgifter i forbindelse med utkastelse, hvis leieboeren ikke flytter ut av boligen når leieforholdet er avsluttet.​​ Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner per skadetilfelle.
jaja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår for hytteforsikring eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Ord og uttrykk

Meld skade på bygning og innbo

Fordelsprogram

Få inntil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. 

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.