Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Ulykkesforsikring for familien

Familieulykkesforsikring

En familieulykkesforsikring gir ekstra trygghet for både voksne og barn. Den dekker behandling og tapt livsutfoldelse som følge av ulykke, og gir i verste fall erstatning for etterlatte.

Bestill tilbud

Ring meg opp

Dette inneholder forsikringen:

 

Familieulykkeforsikring

Vår familieulykkesforsikring gir rett til erstatning ved skader som følge av en ulykke.

 Få et tilbud
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Ring Tryg Legehjelp på nummer 55 17 90 09. Tjenesten kan også benyttes av ektefelle og barn. Les mer om Tryg Legehjelp.
ja
Opptil 500.000 kroner per forsikrede. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
ja
Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 25.000 kroner per forsikrede.
ja
500.000 kroner for forsikrede over 21 år. For medforsikrede barn er forsikringssummen 50.000 kroner.
ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. For fullstendig oversikt se vilkårene her.

 • Tryg Legehjelp er en helt ny fordel for deg som har personforsikring hos oss. Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere om dine helsespørsmål. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Det er gratis å ringe – også for ektefelle/barn i husstanden.

 • Forsikringen gjelder for den eller de som er nevnt i forsikringsbeviset. En familieulykkesforsikring gjelder fra 0 - 80 år. Den forsikrede må være medlem av norsk folketrygd.

 • Prisen kommer blant annet an på hvilken forsikringssum som er valgt.
  Du kan sjekke pris på familieulykkesforsikring i vår prisberegner.

 • Familieulykkesforsikringen gjelder i Norge og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder. I noen tilfeller gjelder den også for lengre utenlandsopphold.

 • Ved ulykkesskade som fører til varig medisinsk invaliditet beregnes erstatningen på grunnlag av valgt forsikringssum og graden av invaliditet. Ved dødsfall utbetales forsikringssummen som er avtalt.   

  Forsikringssummen er valgfri og kan settes fra 500.000 kroner.

 • Vi gir blant annet rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss.
  Du kan lese mer om vårt fordelsprogram her.

  Hvis du er medlem av en forening som vi har avtale med, kan dette også gi rabatt.

Fordelsprogram i Tryg

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.