Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Barneforsikring - Best i test

10 % nettrabatt

Barneforsikring

En av markedets beste barneforsikringer! Med barnet forsikret hos oss får familien tilgang på medisinsk hjelp på mobil 365 dager i året.

Sjekk pris

Hvor godt skal barnet være forsikret?

 

Ulykkesforsikring

Vår rimeligste barneforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringen kan utvides slik at barnet også får erstatning ved alvorlige sykdommer.

Beste forsikring

Barn Ekstra

Vår beste barneforsikring gir erstatning ved både ulykke og sykdom, og gjelder helt frem til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år. Vi anbefaler å utvide Barn Ekstra med uførepensjon.

 Sjekk pris Sjekk pris
 
Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video 365 dager i året.
 
Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre, enten dere er hjemme eller på ferie.
Les mer om Tryg Legehjelp her.
jaja
 
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra.
Les mer om AV1 her.
jaja
 
Dekker nødvendige behandlingsutgifter ved ulykke:
 
 • Behandling hos lege og tannlege
 • Behandling på sykehus (Gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell og opptreningshjem)
 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
 • Medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege
 • Bandasjer og lignende artikler
 • Reise mellom hjemmet og behandlingsstedet
jaja
jaja
 
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
 
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
jaja
 
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
neija
 
Gir rett til ombygging av én bolig. Du velger selv hvilken bolig som skal bygges om.
neija
 
Gir erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når forsikrede innvilges hjelpestønad fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden.
neija
 
Gir erstatning ved innleggelse på sykehus i Norden i minst 9 sammenhengende dager, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 sammenhengende dager.
neija
 
Barneforsikringen gir tilgang til digitale selvhjelpsprogram for barn over 16 år. Programmene kan hjelpe ved blant annet bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme og søvnproblemer.
 
Hvis forsikrede ønsker veiledning for å gjennomføre programmene, kan en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi gi ukentlig oppfølging over telefon i 6 uker.
neija
 
Gir erstatning hvis barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene.
 
Tilstandene som gir rett til økonomisk støtte er:
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs kolitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Hjernesvulst
 
Barn Ekstra omfatter i tillegg disse tilstandene: 
 • Diabetes mellitus type 1
 • Tverrsnittlammelser av ryggmarg
 • Godartede svulster i ryggmarg
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon
 • Alvorlig hjerneskade
Dekningen er inkludert i Barn Ekstra og valgfri ved kjøp av ulykkesforsikring. 
NeiValgfrija
 
Garanterer rask behandling ved privat sykehus eller spesialist, hvis barnet blir sykt eller skadet.
 
Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra eller alene.
neiValgfriValgfri
 
Hvis barnet ditt får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe i voksen alder, er et liv på lav uføretrygd fra NAV kanskje eneste alternativ. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å utvide barneforsikring med uførepensjon.
 
Med uførepensjon er barnet ditt sikret månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede/barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år. Kan utbetales helt til 67 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner.
 
Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
neiValgfri
 
Engangsutbetaling på 900.000 kroner hvis arbeidsevnen til forsikrede/barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig. Kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år.
 
Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
neiValgfri

*Samordning av utbetaling ved medisinsk invaliditet etter ulykke/sykdom og erstatning ved alvorlige tilstander/sykdommer
Utbetaling av erstatning ved alvorlige tilstander/sykdommer går til fradrag i invaliditetserstatningen dersom sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Barneforsikring og helseerklæring 

Når du kjøper barneforsikring må du levere en helseerklæring. Den fylles enkelt ut på mobil, pc eller nettbrett.

Les mer om helseerklæring her

Har det skjedd noe?

Last ned vår app Tryg Legehjelp

Åpen året rundt, ingen ventetid. Tryg Legehjelp er en app for deg som ønsker digitale helsetjenester tilgjengelig på mobilen. Med appen kan du;

 • Snakke med erfarne leger og sykepleiere på telefon, chat eller video
 • Fornye resepter og bestille vaksiner
 • Få henvisning til spesialist
 • Få selvhjelpsprogrammer for metal helse


Tjenesten gjelder for familie i samme husstand.

Lenke til Tryg Legehjelp i App store
Lenke til Tryg Legehjelp i Google Play

Hvorfor trenger jeg barneforsikring?

Rammes barn av sykdom eller ulykke kan det få økonomiske konsekvenser og være en stor følelsesmessig belastning. Vi har gode offentlige ordninger i Norge, som hjelper oss om vi blir skadet eller syk. En barneforsikring kan likevel gjøre en stor forskjell, hvis det verst tenkelige skulle skje.

Les hvorfor en barneforsikring er viktig å ha

Jente smiler under en rød paraply

Fordeler og samlerabatt hos Tryg

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler. Kjøper du én hovedforsikring (hus-, innbo- eller bilforsikring) og to andre forsikringer, får du tilgang til blant annet:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les om fordelene her
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Barneforsikring