Barneforsikring - Best i test

10 % nettrabatt

Barneforsikring

En av markedets beste barneforsikringer! Med barnet forsikret hos oss får familien tilgang på medisinsk hjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Sjekk pris på barneforsikring

Få et tilbud

Ring meg opp

Hvor godt skal barnet være forsikret?

 

Ulykkesforsikring

Vår rimeligste barneforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringen kan utvides slik at barnet også får erstatning ved alvorlige sykdommer.

Beste forsikring

Barn Ekstra

Vår beste barneforsikring gir erstatning ved både ulykke og sykdom, og gjelder helt frem til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år. Vi anbefaler å utvide Barn Ekstra med uførepensjon.

 Beregn pris Beregn pris
Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre, enten dere er hjemme eller på ferie. Les mer om Tryg Legehjelp her.
ja ja
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra. Les mer om AV1 her.
ja ja
Dekker nødvendige behandlingsutgifter ved ulykke:
 • Behandling hos lege og tannlege
 • Behandling på sykehus (Gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell og opptreningshjem)
 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
 • Medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege
 • Bandasjer og lignende artikler
 • Reise mellom hjemmet og behandlingsstedet
ja ja
ja ja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
ja ja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
nei ja
Gir rett til ombygging av én bolig. Du velger selv hvilken bolig som skal bygges om.
nei ja
Gir erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når forsikrede innvilges hjelpestønad fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden.
nei ja
Gir erstatning ved innleggelse på sykehus i Norden i minst 9 sammenhengende dager, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 sammenhengende dager.
nei ja
Gir erstatning hvis barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene. Tilstandene som gir rett til økonomisk støtte er:
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs kolitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Hjernesvulst
Dekningen er inkludert i Barn Ekstra og valgfri ved kjøp av ulykkesforsikring.
neiValgfrija
Garanterer rask behandling ved privat sykehus eller spesialist, hvis barnet blir sykt eller skadet. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
nei Valgfri
Hvis barnet ditt får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe i voksen alder, er et liv på lav uføretrygd fra NAV kanskje eneste alternativ. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å å utvide barneforsikring med uførepensjon. Med uførepensjon er barnet ditt sikret månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede/barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år. Kan utbetales helt til 67 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
nei Valgfri
Engangsutbetaling på 750.000 kroner hvis arbeidsevnen til forsikrede/barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig. Kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
nei Valgfri

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Vår barneforsikring er blant de beste

Norsk Familieøkonomi har testet barneforsikringer og gitt vår beste barneforsikring, Barn Ekstra med uførepensjon, terningkast 5.

Terningkast fem

"Barn Ekstra med uførepensjon fra Tryg er en god forsikring som gir erstatning ved medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførekapital og uførepensjon. Forsikringssummen tilknyttet uførepensjon er valgfri, og man kan sådan velge å betale mer for å øke uførepensjon til 100 000 kroner. Velger man å oppgradere til 100 000 kroner i uførepensjon, gir Tryg testens høyeste utbetaling."

Les barneforsikringstesten fra Norsk Familieøkonomi

 

Tryg Legehjelp

Inkludert i vår barneforsikring. Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

 • Slipp unødvendige legebesøk
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
   

Les mer om Tryg Legehjelp

Tryg Pluss

Få inntil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Barneforsikring