Barneforsikring - Best i test

10 % nettrabatt

Barneforsikring

Vår barneforsikring er blant de aller beste, ifølge Norsk Familieøkonomi. Vi dekker mange alvorlige sykdommer, og barnet er sikret god erstatning ved medisinsk invaliditet. Velg selv om du også vil ha hjelpestønad og uførepensjon for barn.

Beregn pris

Få et tilbud – helt enkelt
Ring meg opp

Hvor godt skal barnet være dekket?

 

Ulykkesforsikring

Vår billigste barneforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Barn Ekstra

Vår beste barneforsikring dekker både ulykke og sykdom og gjelder helt frem til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år.

Best dekning

Barn Ekstra Uførepensjon

Med Uførepensjon gjør du den beste barneforsikringen enda bedre. Den gir månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet.

  Beregn pris Beregn pris Beregn pris
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året. Ring Tryg Legehjelp på nummer 55 17 90 09. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre. Les mer om Tryg Legehjelp her.
ja ja ja
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra. Les mer om AV1 her.
ja ja ja
ja ja ja
ja ja ja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
ja ja ja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
nei ja ja
nei ja ja
nei ja ja
nei ja ja
Med Barn Ekstra får du utbetalt erstatning, hvis barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene. Tilstandene som gir rett til økonomisk støtte er:
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
nei ja ja

Kan kjøpes som tillegg:

 

Ulykkesforsikring

 

Barn Ekstra

 

Barn Ekstra Uførepensjon

 

Gir erstatning hvis barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene. Tilstandene som gir rett til økonomisk støtte er:
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
Utvalgte sykdommer kan kjøpes som et tillegg til vår ulykkeforsikring. Har du barneforsikringen Barn Ekstra er denne dekningen inkludert.
ja nei nei
Garanterer rask behandling ved privat sykehus eller spesialist, hvis barnet blir sykt eller skadet. Kan kjøpes som tillegg til dekningene Barn Ekstra og Barn Ekstra Uførepensjon.
nei ja ja
Dekningen gir rett til en engangsutbetaling på 750.000 kroner hvis arbeidsevnen til forsikrede/barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig. Kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år. Kan kjøpes som tillegg til dekningene Barn Ekstra og Barn Ekstra Uførepensjon.
nei ja ja
Dekningen gir rett til månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede/barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år. Kan utbetales helt til 67 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner. Uførepensjon kan kjøpes som tillegg til dekningen Barn Ekstra.
nei nei ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Se fullstendige vilkår her.

 

Barneforsikring test

Vår barneforsikring er fortsatt blant de aller beste!
"Du får en god forsikring til en ok pris, uten å velge bort noen dekninger, og nettopp derfor kan Trygs barneforsikring være et godt alternativ for mange familier."
Les testen fra Norsk Familieøkonomi. (Krever innlogging.)

 

Tryg Legehjelp

Når du forsikrer barnet ditt hos oss, får du tilgang å hjelp fra våre erfarne leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.

 • Ring når du er bekymret for barnets helse
 • Unngå unødvendige legebesøk
 • Få hjelp til å finne frem i helsevesenet
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake

Les mer om Tryg Legehjelp


 • Foreldre og besteforeldre kan kjøpe barneforsikring for sine barn eller barnebarn.

 • Du kan kjøpe en ulykkesforsikring for barn fra det er 0 måneder til det er 18 år. Barn Ekstra forsikring kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Forsikringen gjelder til barnet er 26 år.

  Barnet må være bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.

 • En barneforsikring gjelder i Norge og under utenlandsopphold inntil 12 måneder. I enkelte tilfeller gjelder også forsikringen for lengre utenlandsopphold.

 • Det er ingen egenandel på vår beste barneforsikring. Har du en ulykkesforsikring for barn betaler du en egenandel på 1.000 kroner ved skade.

 • Det eneste som kreves for å kjøpe vår barneforsikring Barn Ekstra, er at du fyller ut helseskjema og sender det til oss. Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år, og være medlem av norsk folketrygd.

 • Ved kjøp av ny forsikring som dekker sykdom, vil forsikringen normalt ha karenstid de 3 første månedene av forsikringstiden. Dette innebærer at sykdommer, som har vist symptomer innen disse 3 månedene, ikke dekkes av forsikringen.

  Denne karenstiden gjelder likevel ikke hvis du flytter barneforsikringen din fra et annet selskap over til barneforsikringen hos Tryg med tilsvarende dekninger.

  Det betyr at de aller fleste kan flytte barneforsikringen med det samme, uten å måtte vente på at karenstiden er over.
  Les mer om karenstid her.

  Fritak fra karenstiden følger Finans Norges bransjenorm ved flytting av barneforsikringer mellom selskap. Les mer om bransjenormen fra Finans Norge her.

Tryg Pluss

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Fordeler med Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • Nordea logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.

Ord og uttrykk – Barneforsikring