Vi opplever noen tekniske utfordringer.

Min side, Min Bedrift, skadeskjemaer og prisberegner kan derfor være ustabile. Vi beklager så mye og jobber med å løse saken.

Vi oppdaterer systemene våre
Det er derfor ikke mulig å kjøpe bilforsikring for øyeblikket. Vennligst prøv igjen senere. 

Bil i snøen

10 % NETTRABATT

Bilforsikring

Velg bilforsikringen som passer best for deg, sjekk pris og kjøp på nett. Med Bil Ekstra, får du dekket parkeringsskader uten tap av bonus og andre vanlige uflaksskader, som feilfylling og mistet bilnøkkel.

Beregn pris

Få et tilbud på forsikring

Hvilken bilforsikring passer for deg?

Hvor godt vil du være forsikret?
 

Lovpålagt bilforsikring som dekker skader på personer, andres kjøretøy og eiendom.

Sikrer deg mot hendelser som er utenfor din kontroll, som tyveri, steinsprut og veihjelp. Velges ofte når bilen er av lavere verdi.

Dekker skader på egen bil, også når du selv har skylden. Velges ofte for biler av høyere verdi.

Beste bilforsikring

Vår beste bilforsikring. Dekker også parkeringsskade og tapt bilnøkkel. Gir deg leiebil ved kaskoskade.

 Beregn pris Beregn pris Beregn pris Beregn pris
Økonomisk ansvar ved skade på person, kjøretøy, bygninger og eiendeler
ja ja ja ja
Utgifter ved tvisteløsning hvis du får behov for juridisk bistand.
Dekningen gjelder i hele Norden.
ja ja ja ja
Brannskade som følge av brann, eksplosjon, kortslutning og lynnedslag, tyveri av eller fra bil og skade/hærverk på bil ved forsøk på tyveri, i tillegg til bruddskader på bilens glassruter/-tak.

Bil Ekstra:
Egenandelen reduseres med 1000 kr for brann og tyveri.
nei ja ja ja
Utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp, også når bilen går tom for drivstoff/strøm.

Hjemreise dekkes for fører og passasjerer dersom bilen blir skadet/stjålet eller dersom fører rammes av ulykke, sykdom eller død.
nei ja ja ja
Assistanse ved hjemstedet når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer. Omfatter ikke kaldstartproblemer for elbiler.
nei ja ja ja
Ved kollisjon, utforkjøring, velt, hærverk, eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
nei nei ja ja
Fastmontert tilbehør (f.eks. takboks) som det er lovlig å ha på kjøretøyet. Foliering regnes også som fastmontert tilbehør.

Med Bil Ekstra erstattes inntil 50 000 kr. Med Delkasko og Kasko erstattes inntil 10 000 kr.
nei nei ja ja
Leiebil i inntil 31 dager når bilen din er til reparasjon eller ikke er i kjørbar stand etter en skade på bilen som er dekket av forsikringen.
nei nei nei ja
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert fører ikke til fratrekk av bonus dersom du har forsikringen Bil Ekstra.

Gjelder for inntil 6 år gamle biler og dersom den som forårsaker skaden er ukjent. Erstatter inntil 20 000 kr.
nei nei nei ja
Rens av motor hvis du har fylt diesel på bensinbilen, eller omvendt. Erstatter inntil 10 000 kr.
nei nei nei ja
Skade på bagasje ved utforkjøring, kollisjon, velt og lignende. Omfatter også tyveri av bagasje fra kjøretøyet eller låsbar takboks.

Hver gjenstand er dekket med inntil 5000 kroner og maks erstatning per skadetilfelle er
10 000 kr.
nei nei nei ja
Erstatter bilnøkkel som er tapt og reparasjon av skadet bilnøkkel.
nei nei nei ja
Egenandel reduseres med 1000 kr. Redusert egenandel gjelder ikke ved bytte av glass, veihjelp eller tyveri av ladekabel.
nei nei nei ja
Omfatter resterende startleie når leasingbilen blir totalskadet eller stjålet. Startleie, eller forskuddsleie, er et engangsbeløp som betales inn ved oppstart og utgjør som oftest 10 % av bilens verdi.
nei nei nei ja
Omfatter ladekabel til hybrid-/elbil som følge av brann, tyveri eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.
nei nei nei ja
Fører og passasjerulykkesforsikring er en valgfri tilleggsdekning som omfatter skader både på fører og passasjerer.

Forsikringen erstatter inntil 200 000 kr ved invaliditet og 100 000 kr ved død.
nei nei ValgfriValgfri
Plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.

Tilleggsdekningen er valgfri når du velger Kasko eller Bil Ekstra/Elbil Ekstra og bilen er inntil 8 år gammel.
nei nei ValgfriValgfri

Spesielt for elbil:

Hos oss betaler du kun for dekninger som er relevant for din bil, også hvis du har elbil eller hybridbil.

 

Ansvar

 

Delkasko

 

Kasko

 

Elbil Ekstra

 

Erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp. Det samme gjelder ved driftsstopp fordi kjøretøyet går tom for drivstoff eller strøm. Gjelder for elbil med Delkasko, Kasko og Bil Ekstra dekning.
nei ja ja ja
Brann, tyveri og skade på ladekabel for el- og hybridbil. Egenandel på kr 1.000. Gjelder for el- og hybridbil med Bil Ekstra dekning.
nei nei nei ja
Elbil som lånebil i inntil 31 dager ved kaskoskade (hvis tilgjengelig). Gjelder for elbil med Bil Ekstra dekning.
nei nei nei ja

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

 

Få inntil 75 % bonus på bil nummer to

Har du én bil forsikret hos oss fra før, får du samme bonusprosent når du kjøper bil nummer to. Gjelder også for bil nummer tre eller flere.

Les mer om bonus på bilforsikring

Beregn pris på bilforsikring

Ord og uttrykk – Kjøretøy

Meld skade på kjøretøy

Glade skolejenter som leker ute

Få inntil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og en rekke unike fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du bilforsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra kundefordeler.

Med Tryg Pluss får du:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.