Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Eiendomsdrift

Det er viktig å ha de rette forsikringene enten du er huseier i sameie eller borettslag, driver med utleie eller forvalter eiendom. Du kan forsikre deg mot de vanlige skadetypene som brann, vann, hærverk og innbrudd. Ved utleie bør du også ha avbruddsforsikring mot husleietap.
Få et tilbud

Lovpålagte forsikringer for bedrifter

 • Yrkesskade for bedrifter

  Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om Yrkesskadeforsikring

 • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

  Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon. I en innskuddspensjon sparer bedriften et bestemt beløp hvert år til de ansattes fremtidige alderspensjon.

  Les mer om Pensjon

 • Bilansvar

  Har firmaet ditt bil vil du måtte ha en ansvarsforsikring på bilen. Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy. Du kan også velge å utvide dekningen til delkasko eller kasko. 

  Les mer om Firmabilforsikring


Anbefalte forsikringer for annen eiendomsdrift

Ansvar

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

Les mer om Ansvarsforsikring

Formueansvarsforsikring inneholder sikkerhetsstillelse som er krav fra Finanstilsynet.

Les mer om Formueansvarsforsikring

Ulykke, sykdom og helse

Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

Les mer om: Gruppelivsforsikring , Behandlingsforsikring

Kontakt oss for mer informasjon om:

Fritidsulykke

Bygning

Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

Les mer om: Huseierforsikring for næringsbyggHuseierforsikring for bolig

Eiendeler

Dersom du ønsker å sikre bedriftens eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan også velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd.

Les mer om Næringslivsforsikring

Kjøretøy

I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

Les mer om: FirmabilLastebilTraktor og arbeidsmaskin

Reiseforsikring

Reiseforsikringen kan dekke både jobbreiser og utvides til å omfatte ferie og fritid.

Reiseforsikring for bedrifter