Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Hotell, restaurant og reiseliv

Ulike deler av reiselivsbransjen har ulike behov, enten du drifter hotell, restaurant eller jobber med andre områder av reiselivsbransjen. Som arrangør kan du holdes ansvarlig for skade på kunde eller andre, bedriften vil også ha behov for å forsikre sine eiendeler og ansatte.
Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

 • Yrkesskade

  Yrkesskadeforsikringer for dine ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. En yrkesskadeforsikring gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. Som selvstendig næringsdrivende/innehaver av bedriften kan du velge å tegne yrkesskadeforsikring på deg selv.

  Les mer om Yrkesskadeforsikring

 • Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

  Tjenestepensjon kan være enten innskuddpensjon eller ytelsespensjon.

  Les mer om Pensjon

 • Bilansvar

  Ansvarsforsikring på kjøretøy dekker personskader og skade du påfører andre kjøretøy. Den dekker ikke skade på eget kjøretøy.

  Les mer om Firmabilforsikring


Anbefalte forsikringer

Ansvar

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift dersom virksomheten påfører andre en skade.

Les mer om Ansvarsforsikring

Det kan også tegnes en kriminalitetsforsikring, denne dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Les mer om Kriminalitetsforsikring

Næringslivsforsikring

Dersom du ønsker å sikre bedriftens varer og eiendeler kan du tegne Næringslivsforsikring. Du kan velge en løsning som dekker tap ved driftsavbrudd. Driftsavbrudd er bedriftens «livsforsikring» og dekker virksomhetens tap i omsetning etter en erstatningsmessig skade.

Les mer om Næringslivsforsikring

Ulykke, sykdom og helse

Økonomisk trygghet er viktig for den ansatte og familien. Forsikringer i Tryg sikrer erstatningsutbetaling ved ulykke, arbeidsuførhet eller dødsfall. Du kan også sikre dine ansatte rask behandling dersom de blir syke eller utsatt for en ulykke.

Les mer om: Gruppeliv ,Behandlingsforsikring

Kontakt oss for mer informasjon om: 
Fritidsulykke

Kjøretøy

I tillegg til ansvarsforsikring for registreringspliktig kjøretøy, kan du utvide forsikringen til å passe med dine behov, for eksempel med kasko eller delkasko.

Les mer om Firmabilforsikring

Bygning

Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Du kan utvide forsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud.

Huseierforsikring for næringsbygg

Forsikringen gir deg dekning ved brann, tyveri, vannskade og annen bygningsskade. Kunstnerisk utsmykning kan forsikres spesielt.

Huseierforsikring for bolig