Kaskoforsikring

Kasko dekker vognskade på personbil

Du kan tegne kaskoforsikring for personbil hos Tryg. Kasko dekker vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning.

Få et tilbud – helt enkelt

Kaskoforsikring dekker ikke skade som sikrede har voldt forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres at selskapet skal erstatte en del av skaden, jf. Forsikringsavtaleloven § 4.9. 

Kaskoforsikring eller delkaskoforsikring kan du velge om du vil ha. Ansvar er obligatorisk når bilen er registrert.