Meld reiseskade

Meld din reiseskade

Du får raskere behandling hvis du melder skaden på nett. Velg skadeskjema nedenfor, logg inn og meld din skade.

Se hvordan du enkelt melder en reiseskade.

  • Avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Min Side.
   Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver, får du nummeret fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Oversikt over tapte/skadede gjenstander.
  • Ved forsinket/tapt bagasje - bekreftelse fra ditt flyselskap (PIR-rapport).
 • Enkle skader som er meldt på nett ferdigbehandles med en gang og du mottar oppgjøret ditt fortløpende. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.

  Om du trenger hjelp umiddelbart kan du ringe Tryg Alarm - de har åpent 24 timer i døgnet.

 • Dersom du er privatkunde kan du lagre påbegynt skademelding og fullføre denne senere. Vi registrerer ikke skademeldingen din før den faktisk er sendt inn. For å sende inn skademeldingsskjemaet må du bekrefte at informasjonen registrert er korrekt og trykke på "Send inn".

 • Ja, du bruker din private BankID/innlogging ved melding av skade gjennom arbeidsgiver. 

 • Se hvordan du enkelt melder skade på nett:

 • Kontakt Tryg Alarm dersom du er på reise og blir syk, blir skadet eller har behov for annen øyeblikkelig hjelp. 

  Se hvordan du håndterer skaden når den har oppstått.

 • Alle tyveri og ran skal i utgangspunktet politianmeldes, og det samme gjelder skadeverk. Ved tap av bank- eller kredittkort, ta direkte kontakt med banken din eller kortselskapet.

 • Skaden kan meldes på nett når du selv har mulighet. Skademeldingen skal være registrert innen ett år.

 • Dersom sykdom forhindrer deg fra å reise må du få legen din til å bekrefte dette. Kontakt reisearrangøren for å få eventuelle refusjoner derfra. Deretter kan du fylle ut et skjema for avbestilling i vårt skademeldingsskjema.

 • Dersom værforhold eller tekniske/mekaniske problemer fører til at du forsinkes med mer enn 1,5 time og ikke rekker ditt neste fly, skal du alltid henvende deg til flyselskapet først. I mange tilfeller har selskapet ansvaret for at du kommer deg videre.

 • Reiseforsikringen dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker, dersom bagasjen er forsinket fire timer eller mer.

  Husk å kontakte ditt flyselskaps ankomstservice for å få en PIR-rapport. En PIR-rapport er kvittering på at bagasjen er meldt savnet/tapt hos ditt flyselskap.

 • Du finner dekningsvilkår for reise ved å logge inn på Min side. Du finner det aktuelle vilkåret under "Dokumenter".

 • Eiendeler som skades eller ødelegges ved et uhell erstattes ikke av reiseforsikringen.

  Eksempler på uhell som ikke dekkes:

  • Du eller noen andre mister gjenstanden i bakken (støt- eller klemskade, knust skjerm osv.).
  • Vannsøl.
  • Du faller i vannet med gjenstanden i lommen.
  • Du snubler og får ødelagt klær, klokke osv.

  Hvis du har Innbo Ekstra-dekning i Tryg kan du søke om å få dekket denne typen skader. Velg da aktuelt skadeskjema under Innbo.

 • Ja, reiseforsikringen hjelper deg blant annet hvis du blir utsatt for tyveri og ran, eller hvis bagasjen din forsvinner under en flyreise.

  Ta kontakt med vår alarmsentral Tryg Alarm ved behov for akutt hjelp, som for eksempel hvis du blir frastjålet pass, reisedokumenter og bankkort.

 • Tap

  Blir eiendeler ødelagt eller stjålet fra innsjekket bagasje, kan du søke erstatning på reiseforsikringen. Meld fra til flyselskapet om skaden/tyveriet før du melder saken til oss. NB: De fleste flyselskapene har en frist på syv dager for å melde slike tap eller skader.

  Skade

  Utvendig skade på innsjekket bagasje (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag) dekkes ikke av reiseforsikringen.

   

 • Reiseforsikringen dekker ikke eventuelle utgifter du får når du har kommet hjem, selv om utgiftene skyldes en sykdom som oppstod på reise.

  Ved ulykkesskade gjelder egne regler for utgifter som påløper etter hjemkomst, og skaderådgiveren din vil informere deg om disse når saken din behandles.

 • Reiseforsikringen dekker i hovedsak utgifter til vanlig medisinsk behandling ved akutt sykdom eller skade og reiseutgifter til/fra behandling.

 • Hvis flyet ditt (eller annet transportmiddel) ikke går til avtalt tid erstattes utgifter til reise eller overnatting. Forsinkelsen må være bekreftet av reisearrangør og den må skyldes værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding.

  Hvilke beløpsgrenser som gjelder finner du på Min Side.

 • Reiseforsikringen dekker innkjøp av klær og toalettsaker som du trenger mens du venter på at bagasjen kommer frem.

  Husk å kontakte ditt flyselskaps ankomstservice for å få en såkalt PIR-rapport. Denne rapporten må du ha tilgjengelig i forbindelse med saksbehandlingen.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

  Hvis du har kjøpt reisen med kredittkort, anbefaler vi at du kontakter kortselskapet for mulig erstatning.
  I visse tilfeller kan det også gis erstatning gjennom Reisegarantifondet.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

Kontakt oss

Ring 915 04040

Vårt kundesenter er åpent:

Gå til kundesenter

Telefonnummer

Start Chat

Start Chat

Ord og uttrykk - Reise