Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

 1. Tryg Magasinet

Avbestillingsforsikring – en del av reiseforsikringen

Har du reiseforsikring hos oss, er avbestillingsforsikring inkludert. Se når avbestilling dekkes, og hvilke utgifter du kan få erstattet.

Far, datter og mor på flyplass

Hva dekker avbestillingsforsikringen?

Avbestillingsforsikringen erstatter det du har betalt for reise og overnatting. Dette kan typisk være flybilletter, hotell og leiebil. Vi dekker også billetter til kultur- og idrettsarrangement i forbindelse med en reise.

Husk å kjøpe forsikring før du kjøper reisen. For at avbestillingsforsikringen skal være gyldig, må reiseforsikringen nemlig være aktiv innen du betaler reisen. Kjøper du reiseforsikring etter du har kjøpt reisen, vil ikke avbestilling erstattes. Reiseforsikringen ellers vil gjelde som normalt.

Når har du rett til erstatning?

En avbestillingsforsikring gir erstatning, hvis reisen må avlyses på grunn av:

 • Akutt sykdom
 • Ulykke
 • Dødsfall

Forsikringen gjelder dersom noe av det ovennevnte rammer:

 • Den som er forsikret
 • Den forsikredes nærmeste familie*
 • Reisefølget til den forsikrede (Forutsetter samme reisemål og reiseperiode)
 • Nærmeste familie til eneste reiseledsager

Andre tilfeller som kan gi rett til erstatning:

 • Endring av fastsatt dato for behandling/operasjon på sykehus som er medisinsk nødvendig
 • Skade på forsikredes bolig, hytte, kontor, næringseiendom eller forretning (Forutsetter at skaden krever forsikredes tilstedeværelse)
 • Forsikrede eller forsikredes eneste reiseledsager sin nærmeste familie er meldt savnet
 • Reisemålet anses som farlig og det frarådes å reise dit

*Med nærmeste familie mener vi den forsikredes ektefelle eller registrerte samboer. Vi anser også både den forsikrede og ektefellen/samboeren sine foreldre (med eventuell ektefelle/samboer), barn, søsken (med eventuell ektefelle), besteforeldre og onkler/tanter som nærmeste familie. Det samme gjelder personer som den forsikrede har barn med.

Vi har ingen øvre aldersbegrensning for dekning av avbestilling av reise.

Hjemmeboende barn er dekket av familiens reiseforsikring ut forsikringsåret barnet fyller 21 år. Vær oppmerksom på at vår bedriftsreiseforsikring kun dekker barn frem til barnet er fylt 21 år.

Les mer om reiseforsikring

 

Farlige reisemål

Vi dekker selvfølgelig avbestilling, hvis det oppstår situasjoner på reisemålet som gjør at det er farlig å reise dit. Det kan for eksempel være ved naturkatastrofer, høy kriminalitet, epidemi og terror. Vi forholder oss til Utenriksdepartementets (UDs) reiseråd, og dekker avbestilling til de områdene det frarådes å reise til. 

Vær oppmerksom på at vi ikke dekker avbestilling, dersom det forelå advarsel om reisemålet allerede på bestillingstidspunktet. 

Sjekk om det foreligger reiseråd for ditt reisemål på UD sine nettsider.

 

Reise med kronisk eller langvarig sykdom

Vi vet at du som er langvarig eller kronisk syk også kan ha glede av å reise. Da kan det være godt å vite at vi dekker avbestilling grunnet uventet akutt og alvorlig forverring av sykdommer og lidelser som var kjent før reisen ble kjøpt. For å være på den sikre siden kan det være lurt å ta en prat med legen før du bestiller reisen. Dersom du skulle bli forhindret fra å reise fordi du opplever akutt og alvorlig forverring, vil du ha bruk en legeerklæring som bekrefter endringen i sykdomsbildet.

Med forsikring hos oss skal du føle deg trygg uansett hvor i verden du befinner deg. Dersom sykdommen forverres uventet og akutt mens du er på reise i utlandet, dekker reiseforsikringen sykehusutgifter, behandling og hjemreise. Du kan også få erstatning for reisedager som ikke er benyttet grunnet innleggelse på sykehus, eller fordi du må holde sengen hele dager etter ordre fra legen.

Dersom en fastsatt dato for behandling eller operasjon endres slik at reisen ikke kan foretas dekker vi avbestilling. Datoen må være fastsatt før reisen bestilles. Operasjonen/behandlingen må være planlagt utført på et sykehus og være medisinsk nødvendig. Hvis sykehusoppholdet eller behandlingen tar lengre tid enn forventet derimot dekker vi ikke avbestilling på grunn av det.

 

Dette dekker ikke avbestillingsforsikringen

Forsikringen dekker ikke avbestilling av reise på grunn av:

 • at reisen sitt hovedformål er falt bort
 • at sykehusopphold, utredning, behandling o.l. tar lengre tid enn forventet
 • streik hos flyselskap, reisearrangør eller flyplassansatte

Du vil heller ikke kunne få erstatning for:

 • tapt arbeidsfortjeneste
 • kostnader forsikrede har påtatt seg etter at årsaken til avbestillingen er inntruffet for
 • utgifter man kan få refundert av andre
 • tap av bonuspoeng eller cashpoints
 • skatter og offentlige avgifter
 • årlige kostnader for timeshare eller annen eiendom

For utfyllende informasjon om våre reiseforsikringer kan du lese de fullstendige forsikringsvilkårene.  

Vær oppmerksom på at vår private reiseforsikring ikke dekker avbestilling av tjenestereiser. Ta kontakt med vår bedriftsavdeling for informasjon om reiseforsikring for bedrifter.

 

Avbestillingsforsikring via reiseoperatør

Mange reiseoperatører tilbyr egne avbestillingsforsikringer når de selger deg reiser, overnatting og opplevelser. Har du en vanlig reiseforsikring, trenger du mest sannsynlig ikke dette. Undersøk om reiseoperatørens avbestillingsforsikring dekker noe utover det du allerede får erstattet gjennom din ordinære reiseforsikring. Du vil ikke få mer utbetalt i erstatning, selv om du er dobbelt forsikret. 

 

Slik avbestiller du reisen

Hvis du må avbestille en reise, bør du melde ifra så raskt som mulig.

 1. Kontakt lege dersom sykdom er grunnen
 2. Avbestill reisen hos dine reiseoperatører
 3. Meld avbestillingen som en skade på våre nettsider

Nødvendig dokumentasjon (avhengig av avbestillingsårsak):

 • Fødselsnummer til hoved forsikringstaker
 • Legeerklæring
 • Dokumentasjon på at reisen er avbestilt
 • Dokumentasjon på hva som eventuelt er refundert ved avbestilling
 • Reisedokumenter som viser navn, dato og pris for reisen
 • Kortinformasjon på kortet som reisen er betalt med

Meld avbestilling av reise