Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Motorsykkelforsikring

Motorsykkelforsikring

Velger du vår beste dekning, MC Ekstra, får du totalskadegaranti, erstatning ved maskinskader, fritak for bonustap ved velteskader, og mye mer.

Beregn pris

Bestill tilbud

Hvor godt vil du være forsikret?

 

Ansvarsforsikring

Dekker personskade og skade du påfører andre kjøretøy.

Brann og tyveri

Gir deg erstatning, hvis motorsykkelen din blir stjålet eller utsatt for brann.

Kasko

Anbefalt for deg som har en ny eller kostbar motorsykkel. Dekker de fleste vanlige skader på eget kjøretøy.

Best dekning

MC Ekstra

Med vår beste dekning får du totalskadegaranti, erstatning ved maskinskader, fritak for bonustap ved velteskader, og mye mer.

 Beregn prisBeregn prisBeregn prisBeregn pris
ja ja ja ja
ja ja ja ja
ja ja ja ja
ja ja ja ja
nei ja ja ja
nei ja ja ja
Erstatter utgifter til berging og tauing ved skade eller upåregnelig driftsstopp.
nei nei ja ja
nei nei ja ja
Gir deg fabrikknytt kjøretøy av samme merke og modell. Forutsetter at skaden inntreffer innen tre år etter at kjøretøyet som fabrikknytt var registrert på forsikringstakeren. Reparasjonsomkostningene må overstige 60 prosent av kjøretøyets nyanskaffelsesverdi på skadedagen. Kjøretøyet må ikke ha kjørt mer enn 12.000 kilometer.
nei nei nei ja
Omfatter kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet. Gjelder også for merkostnader som overstiger egenandelen for demontering og andre undersøkelser som er nødvendig for å fastslå om skaden skal dekkes av selskapet. Forutsetningen er at skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.
nei nei nei ja
Skade som oppstår mens kjøretøyet er parkert dekkes med inntil 20.000 kroner uten tap av bonus. Eventuell skadevolder må være ukjent. Forutsetter også at skaden inntreffer innen 6 år etter at kjøretøyet som fabrikknytt ble registrert første gang.
nei nei nei ja
Ved erstatningsmessig skade erstatter selskapet fastavgift og kilometerleie for inntil 100 kilometer per dag ved leie av bil i gruppe B, eller ved leie av motorsykkel dersom det kan fremskaffes. Leie av motorsykkel erstattes med inntil 500 kroner pr dag. Leiebil/motorsykkel dekkes i normal reparasjonstid, inntil 10 dager.
nei nei nei ja
Samlet erstatningssum for bagasje og annet løst utstyr i låsbar bagasjeboks på kjøretøyet utvides til 30.000 kroner.
nei nei nei ja
Erstatningssummen for fastmontert tilbehør som det er lovlig å ha på kjøretøyet, utvides til 50.000 kroner.
nei nei nei ja
Skade oppstått under transport med ferge eller tog dekkes uten tap av bonus.
nei nei nei ja
Ved plutselig og uforutsett teknisk feil på kjøretøyet, som hindrer videre ferdsel, erstattes dokumenterte transportutgifter for levering av reservedeler med inntil 3.000 kroner. Ingen egenandel. Med langtur menes minimum 3 timers reisetid fra bostedsadresse.
nei nei nei ja
Redning er utvidet til å omfatte assistanse ved hjemstedet, når årsaken er driftsstopp som følge av defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer.
nei nei nei ja
nei nei nei ja
nei nei nei ja
Kompensasjon for sykehusinnleggelse utbetales, når forsikrede som følge av ulykkesskade blir innlagt på sykehus i sammenhengende 72 timer eller mer. Sykehusinnleggelse erstattes med en engangserstatning på 5.000 kroner per skadetilfelle.
nei nei nei ja

Kan kjøpes i tillegg:

 

Ansvarsforsikring

 

Brann- og tyveri

 

Kasko

 

MC Ekstra

 

Fører- og passasjerulykkesforsikring dekker skade både på fører og passasjerer. Forsikringen erstatter inntil 200.000 kroner ved varig invaliditet og 100.000 kroner ved død. Har du MC Ekstra utvides forsikringssummen for invaliditet til 500.000 kroner. Forutsetter en invaliditetsgrad større enn 25%. Kan kjøpes som tillegg til alle dekningene.
ja ja ja ja

Forenklet fremstilling
Fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger får du i vilkårene.

 • Prisen avhenger blant annet av hvilken dekning du velger. Ta kontakt for et tilbud med pris.

 • Motorsykkelforsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen gjelder for alle førere.

 • Motorsykkelforsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.

 • Egenandel er det beløpet du betaler selv ved skade. Egenandel fra 3.500 kroner kan avtales.

 • Du kan få rabatt hvis du kjøper tre forsikringer hos oss. Minst en av forsikringene må være husforsikring, innboforsikring eller bilforsikring.

 • Dersom du skal kjøre utenfor Norden bør du ha med et Grønt Kort. Dette er et internasjonalt forsikringsbevis.

  Selv om det ikke lenger er påbudt i så mange land, vil det forenkle saksbehandlingen hvis det skjer noe. Ta kontakt på 915 04040 for å bestille Grønt Kort eller bestill det via Min Side.

 • Ja, dette er inkludert dersom du har Kasko for MC.

 • Fører- og passasjerulykkesforsikring er et tillegg du kan kjøpe til en motorsykkelforsikring. Vi dekker da skader både på fører og passasjer. Man får utbetalt inntil 200.000 kroner per person ved invaliditet og 100.000 kroner ved død.

Ord og uttrykk – Motorsykkel

Meld skade på kjøretøy

Fordelsprogrammet Tryg Pluss

Få opptil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få opptil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Kjøper du MC-forsikring, trenger du kun to andre forsikringer for å få ekstra fordeler. Minst én av forsikringene må være for hus, innbo eller bil.

Med Tryg Pluss får du:

 • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
 • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
 • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.