Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Personforsikring for bedrifter

Personforsikring

Personforsikringer for bedrift hindrer økonomisk tap når du eller andre nøkkelmedarbeidere blir syke.

Unngå økonomisk tap ved sykefravær

Sykefravær kan medføre store økonomiske konsekvenser for bedriften din. I følge Sintef og NHO taper en bedrift i gjennomsnitt 13.000 kroner i uken per sykemeldt person. Her er tre gode grunner til å kjøpe Tryg personforsikringer for bedrift.

 

Be om tilbud Ring meg opp Chat med oss
  • Du trygger bedriftens økonomi

  • Det er et gode for bedriftens ansatte

  • Tryg gir deg raskt oppgjør og effektiv hjelp

 

 

Dekker utgifter og tap i alle sykdomsfasene

De økonomiske konsekvensene ved sykdom og skade kan variere. Derfor har Tryg personforsikringer som er tilpasset ulike bedrifter og ulike sykdomsfaser. Dette gjør det mulig å velge det som passer best for bedriften din.

Slik kan sykefravær påvirke den økonomiske balansen:

Eksempler på hva ulike forsikringer dekker i de ulike sykdomsfasene. Husk at Behandlings-, Yrkesskade-, og Fritidsulykkesforsikring kan være aktuelle i alle sykdomsfasene, selv om det ikke fremgår direkte av oversikten.

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Hvis det er forskjell mellom fremstillingen her og en inngått forsikringsavtale, er det avtalen som gjelder.

For nærmere informasjon om hva de ulike forsikringene dekker, ta kontakt med kundeservice.

Last ned brosjyre om personforsikring for bedrifter

Tryg Legehjelp

Vi hjelper deg 24 timer i døgnet - 365 dager i året.

Se flere kundefordeler her