Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring gir rett til utbetaling ved 16 alvorlige sykdomsdiagnoser.

Få tilbud

Chat med oss
Ring meg opp

Kritisk sykdom gir rett til en engangsutbetaling av et på forhånd avtalt beløp, hvis den ansatte blir rammet av alvorlig sykdom, for eksempel kreft.

Den ansatte bestemmer selv hva utbetalingen skal brukes til.

Som innehaver av bedriften kan også du være med i forsikringsordningen.

Kritisk sykdomsforsikring omfatter 16 diagnoser:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • By pass/ACB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson før fylte 60 år
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi

Kritisk sykdomsforsikring kan kjøpes for:

 • ansatte under 67 år
 • bosatt i Norge
 • medlem av norsk folketrygd

Forsikrede må avgi helseerklæring. Opplysningene kan danne grunnlag for reservasjon for enkelte sykdommer og tilstander, eller for å avslå forsikringsdekningen

Egenandel:

 • Det er ingen egenandel på kritisk sykdomsforsikring.

Se også:

Tryg Legehjelp 
24 timer i døgnet – 365 dager i året.