Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Dekningsgaranti

Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter i forsikringsavtalen siden siste hovedforfall.

Uteglemte personer eller objekter omfattes frem til første hovedforfall, og premie etterberegnes for perioden fra tidspunktet disse skulle vært tilført forsikringsavtalen. Maksimal erstatning er 5 millioner kroner per skadetilfelle ved skader på personer eller objekter som omfattes av denne dekningsgarantien.

Få tilbud

Les også om Sikker bedrift som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring. 


Les også om vår oppgjørsgaranti

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.