Dekningsgaranti

Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter i forsikringsavtalen siden siste hovedforfall.

Uteglemte personer eller objekter omfattes frem til første hovedforfall, og premie etterberegnes for perioden fra tidspunktet disse skulle vært tilført forsikringsavtalen. Maksimal erstatning er 5 millioner kroner per skadetilfelle ved skader på personer eller objekter som omfattes av denne dekningsgarantien.

 

Ring meg opp Få tilbud

Les også om vårt samarbeid med Nokas  som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring, og om  DNA-merking  til ekstra gunstig pris.