Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Europaforsikring

Europaforsikring

Ta tryggheten med ut i Europa. Du har nå muligheten til å kjøpe Europaforsikring hos oss når du etablerer deg ute i Europa.

Få tilbud

Du får de samme dekningene som du er vant til i Norge, justert til de lokale forsikringsforhold.

Europaforsikring består av fire standardprodukter slik at det er enkelt for deg å forsikre dine aktiviteter i Europa. De fire produktene som inngår i løsningen er Industriforsikring, Ansvar, Maskinforsikring og Egne varer og utstyr.

Europaforsikring gir deg følgende fordeler:

 • Du får de samme gode forsikringene som hjemme

 • Samme støtteapparat som i Norge

   

Europaforsikring forenkler ditt forsikringsforhold:

 • Ingen unødvendig administrasjon

 • Du slipper å sette deg inn i lokale juridiske forhold og myndigheters krav

   

En forsikringsløsning:

 • Forsikringsbehov for drift kan ordnes hjemmefra

 • Samme støtteapparat som i Norge

   

Hvis skaden skjer

Ring + 47 95 79 86 83 (døgnåpent).


Avhengig av skadens størrelse gjør vi følgende:

 • Hvis det er en mindre skade vil vi be deg om å ordne det selv og sende regningen til oss
 • Hvis det er en større skade vil vi be deg om å sende inn dokumentasjon (f. eks i form av bilder)

 • Hvis det er store skader vil vi selv eller via en samarbeidspartner vurdere skaden ved fremmøte på forsikringsstedet

 

Du får alltid en fast kontaktperson i din sak. Vi kan kommunisere med deg på svensk, norsk, dansk og engelsk.

Vi avregner skaden med forsikringstager i NOK.

Kundefordeler:

Les mer om våre kundefordeler