Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Forsikringer for tjenesteytende næringer

Bedriften kan pådra seg et erstatningsansvar som følge av feil i prosjektering eller rådgivning. Her kan bedrifter sikre seg økonomisk med formueansvarsforsikring eller forsikring for rådgivningsvirksomhet. Er du reparatør, trenger du en ansvarsforsikring. Det er også viktig å forsikre de ansatte og bedriftens eiendeler.
Beregn pris Få et tilbud Bli oppringt

Lovpålagte forsikringer

Anbefalte forsikringer

Bransjerelaterte forsikringer