Bedriftsforsikring

Forsikring av bedrifter og hele dens virksomhet

Bedriftsforsikring består av ulike forsikringer en bedrift har behov for når det gjelder hele virksomheten. Bedrifter trenger forsikring av bygg og eiendeler, de ansatteansvarsforsikringfirmabil og transport av varer. Tryg kan bistå bedrifter med å tilpasse forsikringene etter bedriftens behov.

Få et tilbud nå

Her finner du alle våre bedriftsforsikringer

Bedriftsforsikring av bygg og eiendeler består av flere forsikringer. Fordi det er så mange ulike typer bedrifter har Tryg tilpasset forsikringer til ulike virksomheter. Forsikringen omfatter økonomisk tap etter skade som skyldes: 

  • Brann: Tryg dekker økonomisk tap etter brannskade på maskiner, varer og løsøre.

  • Vann: Skade ved vann som trenger inn i bygning eller som trenger inn gjennom avløpsledning. Skade ved plutselig utstrømming fra bygnings rørledning ved brudd. 

  • Innbrudd: Tyveri/hærverkskader ved innbrudd/utbrudd. Underslag foretatt av ansatte. Ran av penger/verdipapirer/varer/løsøre. Penger/verdisaker under lås. Skade på bygning/rom i forbindelse med innbrudd. 

  • Ansvar 

  • Naturskade

Den dekker også bruddskade på glassruter og skilt. 

I tillegg kan de ansatte forsikres ved yrkesskade og andre personforsikringer. 

Tryg tilpasser en bedriftsforsikring etter virksomhetens behov. Vi har forsikring av bygg og eiendeler, de ansatte, ansvarsforsikring, kjøretøy og transport av varer.