Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dekker ditt rettslige erstatningsansvar som privatperson eller bedrift. Vi har flere typer ansvarsforsikring både for bedrifter og private!

Ansvarsforsikring for private

  • Ansvarsforsikring for bil og andre kjøretøy dekker skade du påfører andre i trafikken.

  • Rettslig erstatningsansvar som privatperson er også dekket av andre forsikringer. Det dekkes blant annet av vår innboforsikring og reiseforsikring.

Ansvarsforsikring for bedrifter

  • En alminnelig ansvarsforsikring dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for skade på personer og ting. Forsikringen dekker både produktansvar og bedriftsansvar.

  • En formuesansvarsforsikring dekker erstatningsansvar for formuestap. En slik forsikring kan være aktuell hvis du er tjenesteyter og ikke selger fysiske produkter.

  • En kriminalitetsforsikring dekker tap som skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte.

For bedriften - få et tilbud