Våre kunder har problemer med å nå oss på telefon. Vi jobber med å løse saken, og anbefaler i mellomtiden at du benytter chat for å kontakte oss. Vi beklager så mye!

Koronaviruset– hjelp til bedrifter

Den nye situasjonen Norge står i, med strenge smitteverntiltak og en hel befolkning som settes på prøve, får store konsekvenser. Vi har forståelse for at tiden fremover innebærer utfordringer for våre kunder, og vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere.

Se spørsmål og svar

 

Vanskelig å få kontakt med lege?

I disse tider er det ikke enkelt å komme i kontakt med lege eller legevakt. Noen vegrer seg kanskje også for å oppsøke venterom i frykt for å utsette seg selv for unødvendig smittefare.

Har du behov for hjelp med andre helseutfordringer enn koronavirus? For eksempel behov for resept eller henvisning til spesialist, eller andre spørsmål?

Frem til 1.mai gir Tryg alle sine bedriftskunders ansatte med familie gratis tilgang til Tryg Legehjelp – døgnet rundt.

Tryg Legehjelp når du på 55 17 90 09

Les mer om Tryg Legehjelp

Tjenestereiser

Vi får nå mange spørsmål om forsikringer knyttet til koronavirus-situasjonen. Særlig gjelder det reiseforsikring og reiseråd.

Reiseforsikring via arbeidsgiver dekker avbestilling av tjenestereiser til utlandet med avreise i perioden 14. mars til 30. april. Hvis avreisedato for reisen din er etter 30. april, kan du vente med å kontakte oss. Det vil også være dekning for evakuering/tidligere hjemreise. Les om hva reiseforsikringen dekker.

Fullstendige vilkår finner du på Min Bedrift.

Meld reiseskade

Økonomisk tap

Økonomisk tap etter avbrudd i driften som en direkte konsekvens av koronaviruset dekkes ikke av ordinære bedriftsforsikringer. Dette gjelder generelt for den norske forsikringsbransjen.

Avbruddsforsikring gir erstatning når driften i virksomheten stanses helt eller delvis på grunn av en erstatningsmessig skade på bygning eller eiendeler. Tap eller avbrudd som følge av at ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra, eller at bedriften får mange avbestillinger på grunn av koronaviruset, dekkes ikke av forsikringen.

Vi har ingen forsikringer som dekker et eventuelt driftstap hvis bedriften må stenge på grunn av koronavirus eller andre virus. Forsikring mot økonomisk tap gjelder når skade rammer bygning eller eiendeler.

Selvstendig næringsdrivende som blir syk og må holde seg hjemme

Har du sykeavbruddsforsikring hos Tryg, og blir sykemeldt over lengre tid, gir forsikringen rett til utbetaling av et på forhånd avtalt dagpengebeløp ved 100 % sykemelding. Det er en forutsetning for utbetaling at sykemeldingen gir rett til sykepenger fra NAV. Utbetaling av dagpenger starter vanligvis etter 16 dagers sykemelding (karensperiode), hvis ikke annet er avtalt. 

Meld skade her

Mer informasjon fra det offentlige

Her finner du en oversikt over hvilke andre ordninger som finnes.