Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Purring på innsendt skadesak gir lenger svartid
Vi har ikke glemt deg! Det er for tiden mange som lurer på når de får svar på skaden de har meldt, dette gjør at svartiden blir lenger. Vi behandler alle innsendte skadesaker fortløpende, og vil gi tilbakemelding så fort skadesaken din er behandlet.

Koronaviruset – hjelp til bedrifter

Den nye situasjonen Norge står i, med strenge smitteverntiltak og en hel befolkning som settes på prøve, får store konsekvenser. Vi har forståelse for at tiden fremover innebærer utfordringer for våre kunder, og vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere.

Se spørsmål og svar

 

Informasjonsmateriell om smittevern til fri benyttelse

Vi har laget informasjonsmateriell med retningslinjer for å unngå Covid-19-smitte – til fri benyttelse for deg som er bedriftskunde hos Tryg. Klikk her

Tjenestereiser

Vi får nå mange spørsmål om forsikringer knyttet til koronavirus-situasjonen. Særlig gjelder det reiseforsikring og reiseråd.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i hele verden. Rådet gjelder til 20. august med følgende forbehold:

  • Innen 15. juni blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til de nordiske landene.
  • Innen 20. juli blir det vurdert om det skal gjøres unntak for reiser til enkelte nære europeiske land.

Tryg dekker utgifter til avbestilling av reiser til utlandet som du ikke får dekket av andre så lenge det er et gyldig reiseråd på avreisetidspunktet. Det betyr:

  • Vi dekker avbestilling av reiser i Norden med avreisedato frem til 15. juni.
  • Vi dekker avbestilling av reiser i Europa med avreisedato frem til 20. juli.
  • Vi dekker avbestilling av reiser til resten av verden med avreisedato frem til 20. august.

Vi forlenger dekningen så lenge det foreligger reiseråd fra UD. Les om hva reiseforsikringen dekker.

Fullstendige vilkår finner du på Min Bedrift.

Meld reiseskade

Økonomisk tap

Økonomisk tap etter avbrudd i driften som en direkte konsekvens av koronaviruset dekkes ikke av ordinære bedriftsforsikringer. Dette gjelder generelt for den norske forsikringsbransjen.

Avbruddsforsikring gir erstatning når driften i virksomheten stanses helt eller delvis på grunn av en erstatningsmessig skade på bygning eller eiendeler. Tap eller avbrudd som følge av at ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra, eller at bedriften får mange avbestillinger på grunn av koronaviruset, dekkes ikke av forsikringen.

Vi har ingen forsikringer som dekker et eventuelt driftstap hvis bedriften må stenge på grunn av koronavirus eller andre virus. Forsikring mot økonomisk tap gjelder når skade rammer bygning eller eiendeler.

Selvstendig næringsdrivende som blir syk og må holde seg hjemme

Har du sykeavbruddsforsikring hos Tryg, og blir sykemeldt over lengre tid, gir forsikringen rett til utbetaling av et på forhånd avtalt dagpengebeløp ved 100 % sykemelding. Det er en forutsetning for utbetaling at sykemeldingen gir rett til sykepenger fra NAV. Utbetaling av dagpenger starter vanligvis etter 16 dagers sykemelding (karensperiode), hvis ikke annet er avtalt. 

Meld skade her

Mer informasjon fra det offentlige

Her finner du en oversikt over hvilke andre ordninger som finnes.