Purring på innsendt skadesak gir lenger svartid
Vi har ikke glemt deg! Det er for tiden mange som lurer på når de får svar på skaden de har meldt, dette gjør at svartiden blir lenger. Vi behandler alle innsendte skadesaker fortløpende, og vil gi tilbakemelding så fort skadesaken din er behandlet.

Koronaviruset – hva dekker reiseforsikringen hos Tryg?

Sist oppdatert: 5. juli kl. 10:30

Trygs reiseforsikring gjelder som vanlig på reiser i EU, Schengen og Storbritannia. Det vil si at du kan reise med gyldig reiseforsikring uavhengig av reiseråd, landfarge og vaksinestatus. I resten av verden er det reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) som avgjør om forsikringen er gyldig.

5. juli ble reiserådet opphevet for land i EØS/Schengen og Storbritannia. Samtidig ble reiserådet opphevet for noen land på EUs tredjelandsliste. Myndighetene vil gjøre forløpende vurderinger av disse landene. Reiseråd kan bli opphevet og gjeninnført på kort varsel. Reiserådet for resten av verden gjelder til 10. august, men kan bli forlenget. Vær oppmerksom på at det kan være krav om karantene ved hjemkomst til Norge selv om reiserådet er opphevet. Karantenekrav kan leses ut fra hvilken farge landet har i FHIs kart. Et land kan altså ha fått opphevet reiserådet, men fremdeles være markert rødt (krav til karantene) i kartet.

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til. Du finner nyttig informasjon og veiledning på UDs nettsider.

Vi oppfordrer til at reiser bestilles med mulighet for endring eller avbestilling slik at reiseplaner kan endres uten store kostnader.

Gjennomføring av reise – gjelder reiseforsikringen?

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har reiseforsikring via arbeidsgiver eller kredittkort, så kan egne regler gjelde for disse forsikringene.

Reiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som normalt på innenlandsreiser. Les lenger nede om hva som gjelder ved avbestilling av innenlandsreiser.

Reiser til EU, Schengen og Storbritannia

Reiseforsikringen gjelder som vanlig for reiser fra 1. juni 2021. Inkludert korona-sykdom og uavhengig av vaksinestatus.

Vi gjør oppmerksom på at reiseforsikringen ikke omfatter merutgifter som følge av:

 • Innreiserestriksjoner, karanteneplikt eller andre retningslinjer fra utenlandske myndigheter. 
 • Reisekarantene ved hjemkomst til Norge
 • Transportforsinkelser som følge av stengte grenser eller andre tiltak fra utenlandske myndigheter

Reiser utenfor EU, Schengen og Storbritannia

Her er det UDs reiseråd på avreisetidspunktet som vil avgjøre om reisen kan gjennomføres med gyldig reiseforsikring. Hvis reiseråd gjeninnføres i løpet av reisen, vil forsikringen fremdeles gjelde for resten av reisen. Evakuering eller tidligere hjemreise vil ikke dekkes med mindre det utstedes et evakueringsråd fra norsk UD.

Du kan holde deg oppdatert på UDs reiseråd her

  

Forsikringen vil gjelde for ren transportreise gjennom et land med reiseråd, for å komme til et land uten reiseråd. Gjennomreisen skal være uten overnatting og gjennomføres i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer.

Utgifter i sammenheng med karanteneregler, reiserestriksjoner eller andre retningslinjer fra aktuelle myndigheter, vil ikke dekkes av forsikringen.

 

Avbestilling av planlagt reise

Vi gjør oppmerksom på at dersom du har reiseforsikring via arbeidsgiver eller kredittkort, så kan egne regler gjelde for disse forsikringene.

 

Avbestilling av innenlandsreise

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Vi har utvidet reiseforsikringen slik at den også dekker avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene på grunn av smittesporing eller pålegg fra offentlige helsemyndigheter. Hvis du har helårs forsikring i Tryg via arbeidsgiver, vil utvidet dekning også gjelde for tjenestereiser. Dette gjelder for innenlandsreiser med avreisedato mellom 1. mars og 31. august 2021. Merk at dette kun gjelder for kunder med en helårs reiseforsikring i Tryg.

Avbestilling dekkes når du, medforsikret eller eneste reiseledsager blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter. Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person. Du må kunne fremvise dokumentasjon fra kommunehelsetjenesten. Avbestilling av reiser på grunn av, frykt for smitte, selvvalgt karantene, innreisekarantene etter utenlandsopphold eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør.

I tillegg til ovennevnte utvider vi reiseforsikringen til å dekke avbestillingskostnader dersom et arrangement du har billett til i perioden 1. juni og 31. august 2021 blir avlyst som følge av koronarestriksjoner. Forsikringen dekker da forhåndsbetalte utgifter til planlagt reise og opphold i forbindelse med arrangementet som du ikke får refundert av reisearrangør. Billetten til selve arrangementet vil ikke omfattes.

Avbestilling av utenlandsreise

Informasjonen gjelder avbestilling som følge av koronapandemien. Utover dette vil forsikringen dekke avbestilling ved akutt sykdom eller ulykke.

Tryg dekker utgifter til avbestilling av reiser til utlandet som du ikke får dekket av andre så lenge norsk UD, ved offisielt reiseråd, fraråder reise til din destinasjon på avreisetidspunktet.

Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av:

 • Reise til land/område som allerede hadde et reiseråd på bestillingstidspunktet for reisen
 • Reiser som må avlyses på grunn av frykt for smitte, reisekarantene eller lokale innreiserestriksjoner. Dette gjelder også hvis det kommer nye lokale restriksjoner, etter at du har bestilt reisen.
 • Reiser til land som har fått opphevet reiserådet på avreisetidspunktet selv om myndighetene oppfordrer til å begrense reiseaktivitet. Det må foreligge offisielt reiseråd for din destinasjon på avreisetidspunktet for å få dekket avbestilling.

 

Slik går du frem ved melding av avbestilling:

 • Du kan vente til avreisedato med å avbestille reisen. Situasjonen kan endre seg slik at UD opphever reiserådet, og du kan reise som normalt. Ofte vil det også være først etter avreisedato du vet hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart.
   
 • Når flyselskapet kansellerer reisen, har du krav på tilbakebetaling fra flyselskapet. Informasjon om dine rettigheter og refusjon (forbrukerrådet.no).

  Har du fått tilbud om verdikupong fra flyselskapet? Vi erfarer at mange flyselskap nå tilbyr kundene verdikuponger, cashpoints, bonuspoeng ol. i stedet for tilbakebetaling. Uavhengig av hva du velger når det gjelder refusjon, dekker ikke reiseforsikringen flybilletter som erstattes av flyselskapet.
   
 • Pakkereiser skal refunderes av reisearrangøren dersom Utenriksdepartementets reiseråd gjelder ditt reisemål og din reiseperiode. 
   
 • Utgifter du har hatt og som du ikke får refundert av andre, kan du søke om å få dekket på reiseforsikringen din.

Meld avbestilling av reise
 

Når skaden er meldt

Har du reiseforsikring gjennom en fagorganisasjon, annen organisasjon, arbeidsgiver eller kredittkort, vises ikke skademeldingen din på Min Side. Du vil imidlertid motta en bekreftelse på epost når din skademelding er registrert.

Vilkår for reiseforsikring

Du finner fullstendige vilkår for reiseforsikringen her. For mer informasjon om hvilken forsikring du har kan du logge inn på Min side.

 

Hold deg oppdatert om situasjonen

Følg med på myndighetenes informasjon.

Registrering for nordmenn i utlandet

Vi oppfordrer alle nordmenn i utlandet til å registrere sine kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet, slik at man kan motta oppdateringer fra myndighetene. Registrer din kontaktinformasjon hos UD her.
 

Relevante spørsmål