Meld reiseskade

Reiseskader

Få ekstra rask behandling når du melder skaden på nett.

Velg skadeskjema nedenfor og logg inn med din private innlogging - BankID eller brukernavn og passord.

Se hvordan du enkelt melder reiseskade på nett.

  • Avtalenummeret til din arbeidsgiver. Dette nummeret får du fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Oversikt over alle tapte/skadede gjenstander.
  • Ved forsinket/tapt bagasje - bekreftelse fra ditt flyselskap (PIR-rapport).
 • Ja, du bruker din private BankID/innlogging ved melding av skade gjennom arbeidsgiver.

 • Enkle skader som er meldt på nett ferdigbehandles med en gang og du mottar oppgjøret ditt fortløpende. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.

  Om du trenger hjelp umiddelbart kan du ringe Tryg Alarm - de har åpent 24 timer i døgnet.

 • Du kan lagre påbegynt skademelding og fullføre denne senere. Vi registrerer ikke skademeldingen din før den faktisk er sendt inn. For å sende inn skademeldingsskjemaet må du bekrefte at informasjonen registrert er korrekt og trykke på "Send inn". Er du privatkunde kan du også følge skadesaken senere på Min side. Har du meldt skade via arbeidsgiver er det ikke mulig å følge skadesaken via Min side dessverre.

 • Se hvordan du enkelt melder skade på nett:

 • Skademelding kan du fylle ut etter at du har kommet hjem. Skademeldingen skal være registrert innen ett år etter at skaden / hendelsen inntraff. 

  Ved hjemtransport, sykehusinnleggelse og ved sengeleie mer enn 5 dager skal Tryg Alarm alltid kontaktes på reisen for forhåndsgodkjenning. 

 •  

  Kontakt Tryg Alarm dersom du er på reise og blir syk, blir skadet eller har behov for annen øyeblikkelig hjelp. 

  Tryg Alarm er Trygs alarmsentral. De kan kontaktes dersom det har oppstått et akutt skadetilfelle utenom de vanlige åpningstidene til Tryg. 

  Kontakt Tryg Alarm dersom:

  • Det er har oppstått akutt sykdom eller ulykke som krever sykehusinnleggelse eller hjemtransport. 
  • Det er behov for evakuering i forbindelse med krig, terror, naturkatastrofer eller epedemier på reisemålet. 

  Tryg Alarm vil stille betalingsgaranti og sjekke muligheter for hjemtransport om nødvendig. Ved sykdom og ulykke vil egne leger kvalitetssikre at du får riktig medisinsk behandling.

  Tryg Alarm kan kontaktes på +47 55 17 10 01.

 • Alle tyveri og ran skal i utgangspunktet politianmeldes. Ved tap av bank- eller kredittkort, ta direkte kontakt med banken din eller kortselskapet.

 • Skaden kan meldes på nett når du selv har mulighet. Skademeldingen skal være registrert innen ett år etter at skaden / hendelsen inntraff.

 • Ta kontakt med lege for attest som kan bekrefte tilfellet. 

  Det er viktig at reisen blir avbestilt hos reisearrangør så snart det er klart at reisen ikke kan gjennomføres. I noen tilfeller kan man ha rett på refusjon fra reisearrangør. Hva som refunderes av reisearrangør må være avklart før skaden meldes til oss.

  Når refusjonen er avklart, kan skademeldingen fylles ut på tryg.no.

 • Dersom værforhold eller tekniske/mekaniske problemer fører til at du forsinkes med mer enn 1,5 time og ikke rekker ditt neste fly, skal du alltid henvende deg til flyselskapet først. I mange tilfeller har selskapet ansvaret for at du kommer deg videre.

 • Ta alltid kontakt med ankomstservice for å melde skaden og få en PIR-rapport. En PIR-rapport er kvittering på at bagasjen er meldt savnet/tapt hos ditt flyselskap. Transportør er ansvarlig for skade som skjer på innsjekket bagasje. 

  Skade/ tap som først oppdages etter at du har forlatt flyplassen må meldes til flyselskapet snarest mulig, og senest innen syv dager. Sørg for å sikre bevis for skadene om mulig, for eksempel ved å ta bilde av skadet bagasje. 

  Reiseforsikringen dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker, dersom bagasjen er forsinket. Ta vare på spesifiserte kvitteringer for nødvendig innkjøp, billetter og bagasjerapporten du fikk ved innsjekk av bagasjen.

  Ytre skade på emballasje på koffert og lignende er ikke dekket av reiseforsikringen. 

  Annen skade / tap på innsjekket bagasje kan meldes til Tryg. Skademelding kan du fylle ut på tryg.no etter at du har kommet hjem.

 • Hvis flyet ditt (eller annet transportmiddel) ikke går til avtalt tid erstattes utgifter til reise eller nødvendig overnatting. Forsinkelsen må være bekreftet av reisearrangør og den må skyldes værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding. Hvilke beløpsgrenser som gjelder finner du i forsikringsbeviset.

  • Sjekk med transportør om deres ansvar før du kontakter Tryg. Dine rettigheter ved forsinket reise kan sjekkes hos forbrukerrådet.
  • Du må alltid vite årsaken til forsinkelsen før du melder skaden til oss (eksempel værforhold, teknisk feil osv)
  • Ta vare på alle kvitteringer.

  Skademelding kan du fylle ut på tryg.no etter at du har kommet hjem.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

  Hvis du har kjøpt reisen med kredittkort, anbefaler vi at du kontakter kortselskapet for mulig erstatning.
  I visse tilfeller kan det også gis erstatning gjennom Reisegarantifondet.

 • Reiseforsikringen dekker i hovedsak utgifter til vanlig medisinsk behandling ved akutt sykdom eller skade og reiseutgifter til/fra behandling.

 • Eiendeler som skades eller ødelegges ved et uhell erstattes ikke av reiseforsikringen. Eksempler på uhell som ikke dekkes:

  • Du eller noen andre mister gjenstanden i bakken (støt- eller klemskade, knust skjerm osv.).
  • Vannsøl.
  • Du faller i vannet med gjenstanden i lommen.
  • Du snubler og får ødelagt klær, klokke osv.

  Hvis du har Innbo Ekstra-dekning i Tryg kan du søke om å få dekket denne typen skader. Velg da aktuelt skadeskjema under Innbo.

 • Ja, reiseforsikringen hjelper deg blant annet hvis du blir utsatt for tyveri og ran, eller hvis bagasjen din forsvinner under en flyreise.

  Ta kontakt med vår alarmsentral Tryg Alarm ved behov for akutt hjelp, som for eksempel hvis du blir frastjålet pass, reisedokumenter og bankkort.

 • Tap

  Blir eiendeler ødelagt eller stjålet fra innsjekket bagasje, kan du søke erstatning på reiseforsikringen. Meld fra til flyselskapet om skaden/tyveriet før du melder saken til oss.

  NB: De fleste flyselskapene har en frist på syv dager for å melde slike tap eller skader.

  Skade

  Utvendig skade på innsjekket bagasje (for eksempel sprekk i koffertskall, hjul som har falt av, hull i ryggsekk/bag) dekkes ikke av reiseforsikringen.

 • Reiseforsikringen dekker ikke eventuelle utgifter du får når du har kommet hjem, selv om utgiftene skyldes en sykdom som oppstod på reise.

  Ved ulykkesskade gjelder egne regler for utgifter som påløper etter hjemkomst, og skaderådgiveren din vil informere deg om disse når saken din behandles.

 • Reiseforsikringen dekker i hovedsak utgifter til vanlig medisinsk behandling ved akutt sykdom eller skade og reiseutgifter til/fra behandling.

 • Hvis flyet ditt (eller annet transportmiddel) ikke går til avtalt tid erstattes utgifter til reise eller overnatting. Forsinkelsen må være bekreftet av reisearrangør og den må skyldes værforhold, teknisk/mekanisk feil, trafikkuhell eller nødlanding.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

  Hvis du har kjøpt reisen med kredittkort, anbefaler vi at du kontakter kortselskapet for mulig erstatning.
  I visse tilfeller kan det også gis erstatning gjennom Reisegarantifondet.

 • Nei, i disse tilfellene gjelder ikke forsikringen.

 • Følgende gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje:

  • Telefon, data-, foto- og videoutstyr, iPad/tablet/Kindle, GPS og andre elektroniske gjenstander.
  • Kontanter, smykker og klokker. 
  • Briller.
  • Flasker.
  • Flytende veske med unntak av nødvendige toalettartikler, som er forsvarlig pakket for å hindre lekkasje. 
  • Kunst og antikviterer.
  • Bedervelige varer.
 • Nei, skade på leiebil dekkes ikke på din reiseforsikring, men egenandelen på din leiebil kan dekkes med inntil kr 10.000. 

  Sjekk forsikringsbeviset om din reiseforsikring omfatter egenandel leiebil.

  Reiseforsikringen kan da dekke egenandel hvis leiebilen blir stjålet eller skadet. Vær oppmerksom på at det må være tegnet forsikring på bilen hos utleiefirmaet, og at den aktuelle skaden er omfattet av bilforsikringen. 

 • Reiseforsikringen kan gi kompensasjon for tapte fereidager :

  • Ved hjemreise før tiden på grunn av alvorlig sykdom / skade.
  • Ved innleggelse på sykehus.
  • Hvis du må holde sengen hele dager etter ordre fra lege. Ta kontakt med lege på stedet for å få en bekreftelse på årsak og antall dager sengeleie.

  Husk også å ta kontakt med Tryg Alarm ved sengeleie mer enn 5 dager. Ved behov for hjemtransport og ved sykehusinnleggelse skal Tryg Alarm alltid kontaktes.

  Skademelding kan du fylle ut på tryg.no etter at du har kommet hjem.

 • Reiseforsikringen dekker innkjøp av nødvendige klær og toalettsaker, dersom bagasjen er forsinket. Bagasjen anses som tapt når den ikke er identifisert av transportør innen 21 dager.

Kontakt oss

Ring 55 17 18 18

Vårt skadesenter er åpent:

Gå til kundesenter

Telefonnummer

Ord og uttrykk - Reise