Nystartet bedrift

Nystartet bedrift

Som nyetablerer bør du spesielt vurdere hvordan skal du sikre deg selv økonomisk.

Få tilbud

Ring meg opp
Chat med oss

Person- eller yrkesskadeforsikring:

Tryg tilbyr personlig næringsdrivende en forsikring for innehaver. Er du ansatt i ditt eget AS, er du derimot omfattet av lov om yrkesskadeforskring.

Pensjon:

Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser. Gjennom innskuddspensjon vil du også redusere skatten.

Sykeavbrudd:

Vi anbefaler forsikring mot sykeavbrudd. Denne kan erstatte din tapte inntekt, utgifter til husleie, og lønn til ansatte. Forsikringen kan gjelde både innehaver og nøkkelpersoner.

Behandlingsforsikring:

Med behandlingsforsikring er du sikret hurtig undersøkelse og behandling – du slipper ventetid. Du er dekket både på jobb og i fritid. Du kan også forsikre de ansatte.