Nettsiden vår blir snart enda bedre
Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal. Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nystartet bedrift

10% NETTRABATT

Gründer

Det er viktig å ha forsikringene dine i orden når du starter ditt eget selskap. Vi kan hjelpe deg med hvilke forsikringer du bør ha og hvilke du må ha.

Beregn pris

Få et tilbud

Forsikringer for deg som gründer

Å starte egen bedrift er spennende, og forsikring er kanskje ikke det første du tenker på i denne sammenheng. Men forsikring er viktig å ha på plass i tilfelle uhell inntreffer. Noen forsikringer er du pliktig å ha, slik som yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon. Andre forsikringer bør du ha - avhengig av hvilken bransje du tilhører.

Hvilke forsikringer er jeg lovpålagt å ha?

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. Forsikringen skal dekke tap og utgifter som følge av en sykdom eller ulykke i forbindelse med jobb. Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV.

Les mer om yrkesskadeforsikring

Tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) sikrer at alle bedrifter, med svært få unntak, har pensjonsavtale for sine ansatte. 

Les mer om tjenestepensjon

Få tilbud på anbefalte forsikringer

Hvilke forsikringer bør jeg ha?

Alminnelig ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade. Vår ansvarsforsikring dekker både skade som skyldes mangler på produkter du leverer og ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker.

Les mer om alminnelig ansvarsforsikring her

Næringslivsforsikring

Vår næringslivsforsikring er en forsikring for maskiner, varer og eiendeler tilhørende din bedrift. Næringslivsforsikring passer for små og mellomstore handels-, service-, og kontorbedrifter. Forsikringen er fleksibel og kan tilpasses slik du vil ha den.

Les mer om næringslivsforsikring her

Få tilbud på anbefalte forsikringer

For å vite hvilke andre forsikringer du har behov for som gründer, kan det være greit å lese mer om forsikringer tilhørende din bransje. Les mer om forsikringer for din bransje her

 

Kundefordeler

Dine kundefordeler

Som bedriftskunde har du tilgang til en rekke fordeler:

  • Sikker bedrift – Tryg og Avarn (Nokas) gått sammen for å lage en total trygghetsløsning for din bedrift.
  • Oppgjørsgaranti – vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager. Bryter vi løftet, dekker vi egenandelen din.
  • Dekningsgaranti - har du fått nye ansatte eller kjøpt nye eiendeler, men glemt å melde ifra til oss? Ingen grunn til bekymring, vi dekker det uteglemte fram til neste forfall.
Les mer om dine fordeler