Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Pensjon

Tjenestepensjon

Med en god tjenestepensjon kan bedriften skille seg ut fra konkurrerende bedrifter.

I dagens arbeidsmarked er konkurransen om den beste arbeidskraften stor. Derfor er det viktig å tilby attraktive goder til de ansatte. Pensjon er et slikt gode.

Vi tilbyr i samarbeid med Nordea Liv innskuddspensjon, i tillegg til tilleggsdekninger som uføre-, ektefelle/samboer- og barnepensjon.

1. januar 2006 trådte loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i kraft. Denne skal sikre at alle bedrifter, med svært få unntak, har pensjonsavtale for sine ansatte.

Vi legger stor vekt på at pensjonsavtalen skal være synlig overfor de ansatte i bedriften. Vi har derfor utviklet gode kommunikasjons-løsninger på web, som forenkler og synliggjør avtalen både for bedriften og de ansatte.

Valgmulighetene er mange innen pensjon! La oss sammen finne løsninger som passer for din bedrift og dine ansatte. 

Bedriftsdialogen

Har bedriften kjøpt tjenestepensjon av oss eller Nordea? Da kan du logge inn i Bedriftsdialogen for å få oversikten. 

Logg inn