Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

  1. Tryg Magasinet

Tilbakeslagsventilen – den underjordiske vannvokteren

Regnfull dag, mye vann i bilveien

Vann og kloakk i kjelleren vil du ikke ha. Våtere vær og mer styrtregn har ført til at flere får oversvømte kjellere. Det er ødeleggende og svært kostbart å reparere. Og en ting til: det koster forsikringsselskapene mye penger – som igjen fører til at forsikringer blir dyrere for folk.

Men det finnes en enkel løsning på hele problemet: tilbakeslagsventil på avløpsrør. For å forklare hva en tilbakeslagsventil er, har vi snakket med Morten Erichsen i den landsdekkende VVS-aktøren VB Gruppen. 

Hvordan kommer vannet inn i huset? 

Det kan være et banalt spørsmål, men før du har hatt oversvømt kjeller kan det være smart å ha tenkt igjennom hvordan vann kan komme inn i boligen din.

– Det er i all hovedsak to måter vannet oversvømmer kjellere på. Enten ved at vann på marken renner inn gjennom vinduer og dører, eller at det blir tilbakeslag i avløpsrøret som gjør at det strømmer vann opp sluk og toalett i kjelleren.

– Hvis det kommunale rørnettet overbelastes, for eksempel ved styrtregn, vil vannet bli presset opp i avløpsrørene og velge korteste vei. Dermed kommer vannet ut på det laveste punktet, som regel et sluk i kjelleren til den som måtte være uheldig å bo i nærheten av der oversvømmelsen i det kommunale rørnettet er. Det jobbes med å splitte overvann og gråvann, altså kloakk, i to forskjellige nett i mange kommuner, men dette er et langsiktig arbeid, forklarer Erichsen. 

Hvem som blir den uheldige til å få kjelleren oversvømt, er dessverre vanskelig å forutsi. 

– Hvor proppen i system oppstår, vet vi aldri på forhånd. Det er ikke nødvendigvis slik at det kun er husene nederst i et byggefelt som vil rammes først for der er ofte rørsystemene overdimensjonerte. Det kan like gjerne hende at det er noen høyere oppe som får tilbakeslag, forteller Erichsen. 

Men felles er at det ikke er rent vann som vil fylle kjelleren. 

– Det er noe griseri. Vannet kommer jo opp kloakkrørene, så dette er både helsefarlig og vanskelig å rengjøre etterpå. Derfor blir det ofte full renovering etter en slik oversvømmelse. 

Heldigvis finnes det en effektiv stopper for dette: Tilbakeslagsventilen. 
 

Tilbakeslagsventilen: Den underjordiske vannvokteren

En tilbakeslagsventil er en mekanisk innretning som er koblet på avløpsrøret. Den gjør at vann og avløpsvann kun renner én vei i avløpsrøret: bort fra huset. Ventilen hindrer dermed at vann og avløpsvann kan renner tilbake og opp avløpsrøret.

Installasjonen må en rørlegger ta seg av. I enkelte sameier og borettslag med åpne avløpsrør i kulvert eller i kjelleren, kan man være heldig å kunne montere tilbakeslagsventil uten å måtte grave. Men for de aller fleste hus, må gravemaskinen frem, forklarer Erichsen. 

– Avløpsrørene ligger gjerne frostfritt på under to meters dybde. Avløpsrøret graves frem, kuttes og rørlegger monterer ventilen. Det bygges opp en inspeksjons-kum slik at det blir mulig å vedlikeholde tilbakeslagsventilen. Den trenger årlig vedlikehold for ikke selv å bli en «propp» i systemet. En kjapp rengjøring av ventilen hvert år gjør at den fungerer optimalt. 

Tilbakekoblingsventilen stopper ikke bare vannet å komme inn, men sørger også for at pengene ikke renner ut til store og dyre renoveringsarbeid. 

Ta et grep for fremtiden, og vurder om du skal investere i en tilbakeslagsventil – den underjordiske vannvokteren. 
 

FAKTABOKS: Dette er tilbakeslagsventil

  • Tilbakeslagsventil er en ventil som gjør at vann kun kan renne én vei i et rør
  • Ventilen stopper tilbakeslag på avløp som følge av for eksempel overbelastning på kommunale vannrør
  • Når ventilen er koblet til avløpet til en bolig, stopper den at vann kommer inn sluk og toalett og stopper dermed dyre reparasjoner og opprydninger
  • Tilbakeslagsventil kan monteres både inne i boligen og utenfor (nedgravd). Her vil rørlegger finne den beste løsningen i hvert tilfelle. Generelt anbefales det å montere tilbakeslagsventilen ute da det blir enklere med tilkomst og rengjøring
  • Alle boliger kan installere en tilbakeslagsventil, både eneboliger og større boligblokker

PS! Tryg tilbyr rabatt på husforsikring og boligselskapsforsikring ved montering av tilbakeslagsventil. Ta kontakt med våre kunderådgivere hvis du har spørsmål om dette.

tilbakeslagsventil illustrasjonIllustrasjon: Slik er prinsippet til en tilbakeslagsventil.