Helseforsikring

En helseforsikring kan sikre deg rask behandling og økonomisk støtte hvis du blir syk. Det finnes flere typer helseforsikring. Sjekk hva som passer best for deg.

Behandlingsforsikring

Dette er en omfattende helseforsikring som garanterer behandling eller operasjon på privat sykehus innen 14 dager. Som oftest går det mye raskere. Vår Behandlingsservice støtter deg gjennom hele prosessen. Les mer om behandlingsforsikring.

Tryg 55+ helseforsikring

Tryg 55+ er ny helse- og behandlingsforsikring, skreddersydd for deg over 55 år. Rask behandling er viktig når du lever et aktivt liv. Med denne forsikringen unngår du å bli stående i helsekø, hvis helsen svikter. Du er garantert legehjelp døgnet rundt, konsultasjon hos legespesialist innen 10 virkedager og rask behandling i det private helsevesen. Tryg 55+ kan tegnes fra du er 55 til du er 75 år, og beholdes frem til fylte 80 år. Les mer om Tryg 55+ helseforsikring.

Kritisk sykdomsforsikring

En kritisk sykdomsforsikring gir deg en engangsutbetaling på inntil 1.000.000 kroner hvis du blir rammet av alvorlig sykdom. Du velger selv hva pengene skal brukes til. Les mer om kritisk sykdomsforsikring.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke. Vi dekker også behandlingsutgifter i inntil tre år. Les mer om ulykkesforsikring.

Barneforsikring

Vår beste barneforsikring dekker ulykke og sykdom helt til barnet fyller 26 år. Barneforsikringen kan utvides med uføreforsikring, som sikrer barnet ditt økonomisk ved arbeidsuførhet. Les mer om barneforsikring.

Dødsrisikoforsikring

Dette er en livsforsikring som sikrer økonomien til dine etterlatte hvis du skulle falle fra på grunn av en ulykke. Alle som har forsørgeransvar bør ha livsforsikring.

Bedriftskunde? Klikk her