Vi oppdaterer systemene våre. Skadeskjemaer, innlogging og andre funksjoner kan derfor være ustabile. Kontakt oss for å få tilbud på forsikring.

Forsikring for bedrifter

En forsikring for bedrifter består av flere forsikringer

En forsikring for bedrifter kan for eksempel bestå av forsikring av bygg og eiendeler, forsikring av de ansatteansvarsforsikring og forsikring av kjøretøy og transport av varer. Tryg kan bistå med å tilpasse forsikringene etter bedriftens egne behov.

Få et tilbud nå

Her finner du våre forsikringer for bedrifter

Forsikringer for bedrifter

En forsikring for bedrifter omfatter økonomisk tap etter skade som skyldes:

 • Brann: Tryg dekker økonomisk tap etter brannskade på maskiner, varer og løsøre.
   

 • Vann: Skade ved vann som trenger inn i bygning eller som trenger inn gjennom avløpsledning. Skade ved plutselig utstrømming fra bygnings rørledning ved brudd. 
   

 • Innbrudd: Tyveri/hærverkskader ved innbrudd/utbrudd. Underslag foretatt av ansatte. Ran av penger/verdipapirer/varer/løsøre. Penger/verdisaker under lås. Skade på bygning/rom i forbindelse med innbrudd. 
   

 • Ansvar 
   

 • Naturskade 
   

 • I tillegg kan de ansatte forsikres ved yrkesskade og andre personforsikringer. 
   

 • Den dekker også bruddskade på glassruter og skilt.

Trygs konsulenter hjelper deg gjerne med forsikring for bedrifter, og tilpasse etter bedriftens behov. Kontakt oss i dag.