Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Bygningsforsikring

Bygningsforsikring dekker både boliger og næringsbygg.

Bygningsforsikringen gir deg dekning ved:

  • Brann

  • Tyveri

  • Vannskade

  • Naturskade

  • Annen bygningsskade

Bygningsforsikringen dekker også huseieransvar, og gir erstatning for husleietap.

Få et tilbud

Tryg tilbyr bygningsforsikring (huseierforsikring) for sameie og private borettslag. Vår bygningsforsikring kan også kjøpes for alle typer næringsbygg og kan tilpasses dine behov.

Les mer om dekninger for:

Huseierforsikring for bolig 
Huseierforsikring for næringsbygg

Du kan for eksempel utvide bygningsforsikringen til å dekke inventar og løsøre som hører til bygningen, samt kunstnerisk utsmykning. Du kan også utvide erstatningssummene på husleietap og påbud. En bygningsforsikring kan også gjelde tilknyttet garasjeanlegg.

Vil du vite mer?

Ring våre hyggelige rådgivere på 915 04040.