Reiseforsikring - mor, far og en liten datter som skal reise med fly

10 % nettrabatt

Reiseforsikring

Det er viktig å ha en god reiseforsikring, også på Norgesferie. Med vår beste reiseforsikring kan du være trygg hver gang du forlater hjemmet ditt. Beregn pris og kjøp reiseforsikring med 10 % nettrabatt.

Beregn pris

Få et tilbud på reiseforsikring

Helårs reiseforsikring

Vår beste reiseforsikring, Reise Ekstra, gir deg de beste dekningene – hele året, også i Norge. Forsikringen dekker mer enn du tror her hjemme. Den dekker blant annet:

  • Avbestilling av reiser innenlands som følge av sykdom.
  • Tyveri fra bil når du er på reise i Norge.
  • Forsinket bagasje og forsinkelse av reiser i Norge.
  • Valgfri ulykkesforsikring som også dekker tannskader.

Hvilken reiseforsikring passer for deg?

 

Reise

Vår standard reiseforsikring dekker de mest alvorlige hendelsene som kan skje på reise. Forsikringen gjelder på private reiser med overnatting og har egenandel ved skade.

Oftest valgt

Reise Ekstra

Vår beste reiseforsikring gjelder hver gang du forlater hjemmet ditt, og gir deg ekstra god dekning for sykdom på reise, avbestilling og reisegods. Du velger selv om du vil ha egenandel.

 Beregn pris Beregn pris
Tryg Alarm er åpen 24 timer i døgnet, og er tilknyttet et stort internasjonalt nettverk av redningsselskaper, reisebyrå, ambulansefly, leger, klinikker, sykehus med mer.
ja ja
Standard reiseforsikring dekker reiser med inntil 45 dagers varighet. Reise Ekstra dekker reiser med inntil 70 dagers varighet. Kontakt oss hvis du har behov for å utvide varigheten per enkeltreise.
ja
inntil 45 dager
ja
inntil 70 dager
Dekker avbestilling av reise, når årsaken er at du selv, reiseledsager eller nærmeste familie rammes av sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Du vil også kunne få erstatning dersom noe av det nevnte rammer familien til din eneste reiseledsager, eller hvis reisemålet anses som farlig, slik at det frarådes å reise dit. Standard reiseforsikring dekker inntil 20.000 kroner pr. pers. Reise Ekstra har ingen beløpsbegrensning.
ja
inntil 20.000 pr. pers.
ja
uten beløpsbegrensning
Dekker utgifter til innhenting av planlagt reiserute og overnatting på avreisestedet, når dette er nødvendig. Gjelder når forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil eller terrorhandling/trussel. Standard reiseforsikring gir inntil 20.000 kroner per person. Reise Ekstra har ingen øvre beløpsbegrensning.
ja
inntil 20.000 pr. pers.
ja
uten øvre beløpsbegrensning
Er bagasjen din forsinket, dekker vi kjøp av klær, toalettsaker eller andre ting du trenger frem til bagasjen dukker opp. Standard reiseforsikring gir inntil 2.000 kroner per person. Reise Ekstra gir inntil 5.000 kroner per person.
ja
inntil 2.000 pr. pers.
ja
inntil 5.000 pr. pers.
Dekker personlige eiendeler som du har med deg til eget bruk under reisen og oppholdet. Standard reiseforsikring dekker inntil 20.000 kroner per person og 6.000 kroner per enkeltgjenstand. Reise Ekstra har ingen øvre beløpsbegrensning per person og dekker inntil 40.000 kroner per enkeltgjenstand.
ja
inntil 20.000 pr. pers.
og 6.000 pr. gjenstand
ja
uten øvre beløpsbegrensning pr. pers,
inntil 40.000 pr. gjenstand
Dekker sykehusutgifter, behandling og hjemreise dersom du blir rammet av akutt sykdom, uventet forverring av sykdom eller alvorlig ulykkesskade når du er på reise. Ingen beløpsbegrensning.
ja
uten beløpsbegrensning
ja
uten beløpsbegrensning
Gir erstatning for reisedager som ikke er benyttet grunnet innleggelse på sykehus, eller fordi du må holde sengen hele dager etter ordre fra legen. Gjelder også ved evakuering, eller hvis eneste reiseledsager rammes av nevnte forhold. Standard reiseforsikring dekker inntil 20.000 kroner per person. Reise Ekstra dekker inntil 1.500 kroner per døgn per person.
ja
inntil 1.000 per døgn, maksimalt 20.000 totalt pr. pers.
ja
inntil 1.500 per. døgn per. pers., ingen beløpsgrense
Dekker merutgifter til hjemreise, hvis du må evakuere på grunn av krig, terror, opprør, naturkatastrofe, epidemi/pandemi eller andre alvorlige uroligheter. Ingen beløpsbegrensning
ja
uten beløpsbegrensning
ja
uten beløpsbegrensning
Omfatter rettslig erstatningsansvar for skader på gjenstander og personer på reiser utenfor Norden. Standard reiseforsikring dekker inntil 4 mill. kroner. Reise Ekstra dekker inntil 15 mill. kroner
ja
inntil 4 mill.
ja
inntil 15 mill.
Dekker tvist som har oppstått utenfor Norden de første 45 dagene av en feriereise. For Reise Ekstra gjelder dette for de første 70 dagene. Både standard reiseforsikring og Reise Ekstra dekker inntil 100.000 kroner.
ja
inntil 100.000
ja
inntil 100.000
Reise Ekstra dekker ubenyttet hotellovernatting og forhåndsbetalt arrangement, dersom årsaken er forsinkelse i reiseruten på 5 timer eller mer.
nei ja
inntil 5.000
Erstatter hele reisen dersom mer enn 50 % av reisen ikke kan benyttes på grunn av sykehusinnleggelse, hjemtransport eller evakuering. Gjelder også hvis eneste reiseledsager rammes av nevnte tilfeller. Reise Ekstra dekker erstatningsreise inntil 1.500 kroner per døgn per person.
nei ja
inntil 1.500 pr. døgn pr. pers.
Det er ofte høy egenandel på leiebiler i utlandet, og det kan bli svært kostbart dersom bilen blir skadet. Reise Ekstra dekker egenandel på leiebil uten beløpsbegrensning.
nei ja
uten beløpsbegrensning
Gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykke som har skjedd på reise. Med standard reiseforsikring utbetales inntil 300.000 kroner ved varig medisinsk invaliditet og inntil 150.000 kroner ved dødsfall. Med Reise Ekstra utbetales inntil 500.000 kroner ved varig medisinsk invaliditet og inntil 500.000 kroner ved dødsfall.
ValgfriValgfri
Hvis du skal på reiser som varer mer enn 45 dager, eller mer enn 70 dager når du har Reise Ekstra, må du utvide reisevarigheten i reiseforsikringen din. Utvidelsen gjelder med samme betingelser som for reiseforsikringen, med unntak av dekning for rettshjelp og reiseavbrudd/erstatningsreise. Reisevarigheten per enkeltreise kan utvides til inntil 12 måneder.
ValgfriValgfri

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).
 

Er du forsikret, men finner ikke reisekortet ditt?

Last ned reisekort

Ord og uttrykk – Reise

Meld reiseskade

Fordelsprogram

Få inntil 20 % rabatt

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du få inntil 20 % rabatt og mange andre fordeler gjennom vårt fordelsprogram, Tryg Pluss. Du får blant annet tilgang til:

  • Tryg Bolighjelp – bygningsrådgivning og tilgang til vårt håndverkernettverk
  • Tryg Omsorg – hjelp av profesjonell samtalepartner når livet er vanskelig
  • Tryg ID – hjelp hvis du opplever eller mistenker ID-tyveri
Les mer om Tryg Pluss
  • Obos logo
  • Utdanningsforbundet logo
  • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.