Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Reiseforsikring for familie og barn

Med Reise Ekstra får du den beste dekningen for familien – hver gang dere forlater hjemmet. Forsikringen gjelder både på reiser og i fritiden, uansett om dere er ute i samlet flokk eller utforsker verden på egenhånd.

Beregn pris på reiseforsikring
 

Reiseforsikring - familie på tur med hav og fjell i bakgrunnen

Vår reiseforsikring for familie dekker samboer/ektefelle og barn ut forsikringsåret barnet fyller 21 år. Dette gjelder så lenge barnet har samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldre.

Forsikring for familie omfatter også barnebarn og fosterbarn, dersom barnet bor fast hos deg. Adopterte barn og surrogatbarn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen.

For hjemmeboende barn over 21 år, kan det tegnes reiseforsikring på foreldrenes avtale, forutsatt at barnet har folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.
 

Beregn pris på reiseforsikring

Se hva reiseforsikringen dekker