Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Reisekort

Her er reisekort som du kan lagre elektronisk eller skrive ut på papir.

Du kan lage ett reisekort for hver person som er forsikret. Husk at reisekortet forutsetter at forsikringen er gyldig.

For nærmere informasjon om forsikringen, se vilkår og forsikringsbevis.

For å fylle ut PDF på mobil må dokumentet åpnes i eget PDF-program.

Last ned og skriv ut