Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

NITO uføreforsikring

Medlemsforsikring

Økonomisk sikkerhet hvis livet blir snudd på hodet

Gir deg månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding. Du får i tillegg ekstra trygghet i form av en engangsutbetaling, dersom du skulle bli varig ufør.

Kjøp til medlemspris

Flytt forsikringene dine fra et annet selskap

Tåler du et stort inntektstap?

Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør, utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, begrenset opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Kort forklart gir det deg rett til ca to tredjedeler av lønnen din, men aldri mer enn 441.449 kroner i året. For ingeniører betyr dette et dramatisk inntektstap.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med ca. 37 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. Med NITO Uføreforsikring Ekstra får du en kombinasjon av månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding, og en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 

 • Forsikringen kan kjøpes av medlemmer
 • Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 60 år
 • Forsikringen gir utbetaling dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Utbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, fra rundt 1,2 -3,7 millioner kroner. Sjekk grunnbeløpet her. 
 • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en halv prosent av valgt forsikringssum

Forsikringen består av to utbetalinger, månedlige forskuddsutbetalinger og engangsutbetaling.
 

Månedlige forskuddsutbetalinger

Få månedlige forskuddsutbetalinger dersom du blir minst 50% sykemeldt/arbeidsufør i sammenhengene 12 måneder og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forskuddsutbetalingene graderes etter uføregrad, for eksempel:

 • om du er 100 % sykemeldt vil du få utbetalt 0,5 % av forsikringssummen per måned
 • om du er 50 % sykemeldt vil du får utbetalt 0,25 % av forsikringssummen per måned

Engangsutbetaling

Dersom du blir minst 50% sykemeldt i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten vurderes som varig, vil du få utbetalt forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte månedlige forskudd.
 

Priseksempler for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

Alder

Medlem

Pris per måned
25 år80 kr
30 år122 kr
35 år151 kr
40 år295 kr
45 år535 kr

*Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er rundet opp til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G, 30G, 40G og 50G ganger du med henholdsvis to, tre, fire og fem. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her 

Kjøp til medlemspris

 

Ved kjøp av NITO Uføreforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt en link til helseskjema på e-post. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.

Online psykisk helsehjelp

Online psykisk helsehjelp er inkludert i NITO Personforsikring

Alle med NITO Personforsikring får psykisk helsehjelp gjennom digitale selvhjelpsprogrammer med veiledning og oppfølging inkludert i sin forsikring. Tjenesten leveres av Tryg Legehjelp.

Les mer om online psykisk helsehjelp

Tryg Legehjelp

Gratis for NITO-medlemmer. Få raskt hjelp av leger og sykepleiere på telefon og video 365 dager i året.

 • Få hjelp, også kveld og helligdager!
 • Unngå unødvendige legebesøk
 • Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
Les om Tryg Legehjelp
Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine