NITO Uføreforsikring

Medlemsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

NITO Uføreforsikring Ekstra sikrer deg månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding. I tillegg får du en engangsutbetaling, hvis du blir varig ufør. NITO-medlemmer kan kjøpe uføreforsikring til en svært lav pris.

Sjekk din medlemspris

Få et tilbud - helt enkelt

Tåler du et stort inntektstap?

Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør, utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, eller opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Kort forklart gir det deg rett til ca to tredjedeler av lønnen din, men aldri mer enn 395.438 kroner i året. For ingeniører betyr dette et dramatisk inntektstap.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. Med NITO Uføreforsikring Ekstra får du en kombinasjon av månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding, og en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 

 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 60 år
 • Forsikringen gir utbetaling dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Utbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 998.580 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
 • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum

Forsikringen består av to utbetalinger, månedlige forskuddsutbetalinger og engangsutbetaling.
 

Månedlige forskuddsutbetalinger

Få månedlige forskuddsutbetalinger dersom du blir minst 50% sykemeldt/arbeidsufør i sammenhengene 12 måneder og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forskuddsutbetalingene graderes etter uføregrad, for eksempel:

 • om du er 100% sykemeldt vil du få utbetalt 1% av forsikringssummen per måned
 • om du er 50% sykemeldt vil du får utbetalt 0,5% av forsikringssummen per måned

Engangsutbetaling

Dersom du blir minst 50% sykemeldt i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten vurderes som varig, vil du få utbetalt forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte månedlige forskudd.
 

Priseksempler for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned

Medforsikret

Pris per måned*
25 år52 kr59 kr
30 år79 kr90 kr
35 år97 kr107 kr
40 år190 kr224 kr
45 år343 kr393 kr

*Opprundet i hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G og 30G gange du med henholdsvis to og tre.

Sjekk din medlemspris

 

Ved kjøp av NITO Uføreforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt et helseskjema på e-post. Behandlingen av helseerklæringen tar vanligvis fire uker. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.

 • Jo høyere inntekt du har, jo større vil inntektsfallet bli ved langvarig sykdom. Har du over 700.000 kroner i inntekt, samt boliglån og en økonomi basert på denne inntekten, kan det bli stramt økonomisk dersom du må klare deg med uføretrygd fra Nav over en lengre periode.

  Ved langvarig sykdom/uførhet reduseres inntekten 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntraff, da sykepengene fra folketrygden opphører på dette tidspunktet Etter 12 måneder kan inntekten din bli mer enn halvert. En uføreforsikring gjør deg i stand til å opprettholde levestandarden og betjene månedlige utgifter dersom du skulle bli arbeidsufør.

 • Ja, fra du er 51 år vil forsikringssummen nedtrappes årlig.

 • Ja, du må fylle ut en helseerklæring for å kjøpe NITO Uføreforsikring Ekstra. Les mer om helseerklæring her.

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine