Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

NITO Uføreforsikring

Medlemsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

Gir deg månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding. Du får i tillegg ekstra trygghet i form av en engangsutbetaling, dersom du skulle bli varig ufør.

Kjøp til medlemspris

Flytt forsikringene dine fra et annet selskap

Tåler du et stort inntektstap?

Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør, utbetaler NAV maksimalt 66 prosent av lønnen din, eller opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Kort forklart gir det deg rett til ca to tredjedeler av lønnen din, men aldri mer enn 395.438 kroner i året. For ingeniører betyr dette et dramatisk inntektstap.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. Med NITO Uføreforsikring Ekstra får du en kombinasjon av månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding, og en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 

  • Forsikringen kan kjøpes av medlemmer
  • Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 60 år
  • Forsikringen gir utbetaling dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
  • Utbetalingene er fritatt for inntektsskatt
  • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 1.063.990 kroner og opptil nesten 3.191.970 kroner
  • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum

Forsikringen består av to utbetalinger, månedlige forskuddsutbetalinger og engangsutbetaling.
 

Månedlige forskuddsutbetalinger

Få månedlige forskuddsutbetalinger dersom du blir minst 50% sykemeldt/arbeidsufør i sammenhengene 12 måneder og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Forskuddsutbetalingene graderes etter uføregrad, for eksempel:

  • om du er 100% sykemeldt vil du få utbetalt 1% av forsikringssummen per måned
  • om du er 50% sykemeldt vil du får utbetalt 0,5% av forsikringssummen per måned

Engangsutbetaling

Dersom du blir minst 50% sykemeldt i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten vurderes som varig, vil du få utbetalt forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte månedlige forskudd.
 

Priseksempler for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned
25 år65 kr
30 år99 kr
35 år123 kr
40 år240 kr
45 år435 kr

*Prisene gjelder fra 1. januar 2022 og er rundet opp til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G, 30G, 40G og 50G ganger du med henholdsvis to, tre, fire og fem. G = folketrygdens grunnbeløp. G endres hvert år per 1 mai. Sjekk grunnbeløpet her 

Kjøp til medlemspris

 

Ved kjøp av NITO Uføreforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt en link til helseskjema på e-post. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.

Online psykisk helsehjelp

Online psykisk helsehjelp er inkludert NITO personforsikring

Alle med NITO Personforsikring får psykisk helsehjelp gjennom digitale selvhjelpsprogrammer med veiledning og oppfølging inkludert i sin forsikring.

Les mer om online psyksisk helsehjelp
Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine