Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Orientering om helseerklæring

Helseerklæringen danner grunnlaget for helsevurderingen. Sammen med statistikker om helse, uførhet og død gir den et godt bilde av risikoen.

Det er viktig at søknadsskjemaet og fullmaktserklæringen fylles ut fullstendig og sannferdig. Slik unngår vi at det oppstår konflikter om erstatning fordi det er gitt uriktige helseopplysninger på søknadstidspunktet.

Etter loven har du som forsikringssøker også plikt til å gi slik informasjon.
 

Spørsmål og svar