Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

NITO Person og nedtrappingsregler av forsikringssum

Det er fornuftig å ta høyde for at forsikringssummen gradvis reduseres etter fylte 47 år ved valg av forsikringssum. En erstatning vil beregnes utfra forsikredes alder, forsikringssum og G når forsikringstilfellet inntreffer.

G = folketrygdens grunnbeløp, og endres per 1. mai hvert år. Les mer om folketrygdens grunnbeløp her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Eksempelvis vil en forsikringssum på 20 G reelt sett være 16 G ved fylte 51 år og 12 G ved fylte 56 år. Se oversikt over gjeldende nedtrappingsregler for NITO Uføreforsikring Ekstra og NITO Livsforsikring under.

Nedtrapping av forsikringssum NITO Uføreforsikring Ekstra

Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G eller 30 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:

Alder*Forsikringssum
10 G
Forsikringssum
20 G
Forsikringssum
30 G
18–46 år10,00 G20,00 G30,00 G
47 år9,60 G19,20 G28,80 G
48 år9,20 G18,40 G27,60 G
49 år8,80 G17,60 G26,40 G
50 år8,40 G16,80 G25,20 G
51 år8,00 G16,00 G24,00 G
52 år7,60 G15,20 G22,80 G
53 år7,20 G14,40 G21,60 G
54 år6,80 G13,60 G20,40 G
55 år6,40 G12,80 G19,20 G
56-60 år6,00 G12,00 G18,00 G

* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.

 

Nedtrapping av forsikringssum NITO Livsforsikring

Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G, 30 G, 40 G eller 50 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:

Alder*Forsikringssum
10 G
Forsikringssum
20 G
Forsikringssum
30 G
Forsikringssum
40 G
Forsikringssum
50 G
18–46 år10,00 G20,00 G30,00 G40,00 G50,00 G
47 år9,60 G19,20 G28,80 G38,40 G48,00 G
48 år9,20 G18,40 G27,60 G36,80 G46,00 G
49 år8,80 G17,60 G26,40 G35,20 G44,00 G
50 år8,40 G16,80 G25,20 G33,60 G42,00 G
51 år8,00 G16,00 G24,00 G32,00 G40,00 G
52 år7,60 G15,20 G22,80 G30,40 G38,00 G
53 år7,20 G14,40 G21,60 G28,80 G36,00 G
54 år6,80 G13,60 G20,40 G27,20 G34,00 G
55 år6,40 G12,80 G19,20 G25,60 G32,00 G
56 år6,00 G12,00 G18,00 G24,00 G30,00 G
57 år5,85 G11,70 G17,55 G23,40 G29,25 G
58 år5,70 G11,40 G17,10 G22,80 G28,50 G
59 år5,55 G11,10 G16,65 G22,20 G27,75 G
60 år5,40 G10,80 G16,20 G21,60 G27,00 G
61 år5,25 G10,50 G15,75 G21,00 G26,25 G
62 år5,10 G10,20 G15,30 G20,40 G25,50 G
63 år4,95 G9,90 G14,85 G19,80 G24,75 G
64 år4,80 G9,60 G14,40 G19,20 G24,00 G
65 år4,65 G9,30 G13,95 G18,60 G23,25 G
66–75 år4,50 G9,00 G13,50 G18,00 G22,50 G

* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.