Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

NITO Person og nedtrappingsregler av forsikringssum

Det er fornuftig å ta høyde for at forsikringssummen gradvis reduseres etter fylte 51 år ved valg av forsikringssum. En erstatning vil beregnes utfra forsikredes alder, forsikringssum og G når forsikringstilfellet inntreffer.

G = folketrygdens grunnbeløp, og endres per 1. mai hvert år. Les mer om folketrygdens grunnbeløp her: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Eksempelvis vil en forsikringssum på 20 G reelt sett være 16 G ved fylte 55 år og 12 G ved fylte 60 år. Se oversikt over gjeldende nedtrappingsregler for NITO Uføreforsikring Ekstra og NITO Livsforsikring under.

Nedtrapping av forsikringssum NITO Uføreforsikring Ekstra

Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G eller 30 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:

Alder*Forsikringssum
10 G
Forsikringssum
20 G
Forsikringssum
30 G
18–50 år10,00 G20,00 G30,00 G
51 år9,60 G19,20 G28,80 G
52 år9,20 G18,40 G27,60 G
53 år8,80 G17,60 G26,40 G
54 år8,40 G16,80 G25,20 G
55 år8,00 G16,00 G24,00 G
56 år7,60 G15,20 G22,80 G
57 år7,20 G14,40 G21,60 G
58 år6,80 G13,60 G20,40 G
59 år6,40 G12,80 G19,20 G
60 år6,00 G12,00 G18,00 G

* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.

 

Nedtrapping av forsikringssum NITO Livsforsikring

Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G, 30 G, 40 G eller 50 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:

Alder*Forsikringssum
10 G
Forsikringssum
20 G
Forsikringssum
30 G
Forsikringssum
40 G
Forsikringssum
50 G
18–50 år10,00 G20,00 G30,00 G40,00 G50,00 G
51 år9,60 G19,20 G28,80 G38,40 G48,00 G
52 år9,20 G18,40 G27,60 G36,80 G46,00 G
53 år8,80 G17,60 G26,40 G35,20 G44,00 G
54 år8,40 G16,80 G25,20 G33,60 G42,00 G
55 år8,00 G16,00 G24,00 G32,00 G40,00 G
56 år7,60 G15,20 G22,80 G30,40 G38,00 G
57 år7,20 G14,40 G21,60 G28,80 G36,00 G
58 år6,80 G13,60 G20,40 G27,20 G34,00 G
59 år6,40 G12,80 G19,20 G25,60 G32,00 G
60 år6,00 G12,00 G18,00 G24,00 G30,00 G
61 år5,85 G11,70 G17,55 G23,40 G29,25 G
62 år5,70 G11,40 G17,10 G22,80 G28,50 G
63 år5,55 G11,10 G16,65 G22,20 G27,75 G
64 år5,40 G10,80 G16,20 G21,60 G27,00 G
65 år5,25 G10,50 G15,75 G21,00 G26,25 G
66 år5,10 G10,20 G15,30 G20,40 G25,50 G
67 år4,95 G9,90 G14,85 G19,80 G24,75 G
68 år4,80 G9,60 G14,40 G19,20 G24,00 G
69 år4,65 G9,30 G13,95 G18,60 G23,25 G
70–75 år4,50 G9,00 G13,50 G18,00 G22,50 G

* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.