Medlemsfordel

NITO Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykker og dødsfall, men med NITO Personforsikring stiller du og familien sterkere økonomisk dersom uventede utfordringer kommer. 

Beregn pris og kjøp

Få tilbud på epost

Forsikring av liv og helse

NITO personforsikring gir deg og familien en økonomisk trygghet og sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. Denne personforsikring for NITO-medlemmer består av livsforsikring og uføreforsikring.

NITO Livsforsikring

Forsørger du flere enn deg selv? Med en livsforsikring kan du gi dine kjære en økonomisk trygghet hvis du skulle falle fra.

NITO Livsforsikring gir dine etterlatte en engangsutbetaling som de for eksempel kan bruke til nedbetaling av lån eller sørge for at livstilen ikke må endres når en inntekt blir borte.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 75 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G, 30G eller 40G, i sum 968.830 kroner og opptil nesten 4.000.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle, samboer eller barn)
   

Priseksempel for NITO Livsforsikring (10G)

Alder

Medlem

Pris per måned

Medforsikret

Pris per måned
25 år 16  kr 12 kr
30 år 16 kr 12 kr
35 år 22 kr 17 kr
40 år 36 kr 27 kr
45 år 60 kr 45 kr

*Opprundet i hele kroner

 

Beregn pris og kjøp forsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

NITO Uføreforsikring sikrer din økonomi. Skulle du bli ufør eller langvarig syk, gir kanskje ikke NAV den økonomiske tryggheten mange tror.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer 
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 968.830 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
 • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum
   

Priseksempel for NITO Uføreforsikring Ekstra (10G)

Alder

Medlem

Pris per måned

Medforsikret

Pris per måned
25 år 52 kr 59 kr
30 år 79 kr 90 kr
35 år 97 kr 107 kr
40 år 190 kr 224 kr
45 år 343 kr 393 kr

*Opprundet i hele kroner

 

Beregn pris og kjøp forsikring

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine.