Vi oppdaterer systemene våre
Det er derfor ikke mulig å kjøpe forskring via nett for øyeblikket. Vi beklager dette.

Vår partner NITO oppdaterer systemene
Funksjoner knyttet til ditt medlemskap i NITO kan derfor være ustabile frem til kl. 20.00 i dag.

Voksent par som sitter ved sjøen med armene rundt hverandre

Medlemsforsikring

NITO Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykker og dødsfall, men med NITO Personforsikring stiller du og familien sterkere økonomisk dersom uventede utfordringer kommer. 

Kjøp til medlemspris

Flytt forsikringene dine fra et annet selskap

Forsikring av liv og helse

NITO personforsikring gir deg og familien en økonomisk trygghet og sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. Denne personforsikring for NITO-medlemmer består av livsforsikring og uføreforsikring.

NITO Livsforsikring

Forsørger du flere enn deg selv? Med en livsforsikring kan du gi dine kjære en økonomisk trygghet hvis du skulle falle fra.

NITO Livsforsikring gir dine etterlatte en engangsutbetaling som de for eksempel kan bruke til nedbetaling av lån eller sørge for at livstilen ikke må endres når en inntekt blir borte.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 75 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G, 30G eller 40G, i sum 1.013.510 kroner og opptil nesten 4.000.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle, samboer eller barn)
   

Kjøp til medlemspris

Les mer om NITO Livsforsikring

NITO Uføreforsikring Ekstra

NITO Uføreforsikring sikrer din økonomi. Skulle du bli ufør eller langvarig syk, gir kanskje ikke NAV den økonomiske tryggheten mange tror.

Har du inntekt på rundt 700.000 kroner, reduseres inntekten din med 50 prosent. Tjener du mer, blir inntektstapet større. NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer 
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G eller 30G, i sum fra 1.013.510 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
 • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum
   

Kjøp til medlemspris

Les mer om NITO Uføreforsikring Ekstra

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine