Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Medlemsfordel

NITO Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykke og dødsfall, men med NITO Personforsikring stiller du og familien sterkere økonomisk dersom uventede utfordringer kommer. 

Kjøp NITO Personforsikring

Få tilbud på epost
Ring meg opp

Forsikring av liv og helse

Sykdom, ulykke og dødsfall kan ingen forsikre seg mot. Men med NITO personforsikring får du og familien en økonomisk trygghet som sikrer at livsstilen ikke må endres i en allerede utfordrende situasjon. NITO personforsikring inneholder en livsforsikring og en uføreforsikring som gir trygghet.

Sjekk pris og kjøp forsikring

NITO Livsforsikring

NITO Livsforsikring gir en engangsutbetaling ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke.

 • Forsikringen gir en skattefri utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder til og med 75 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 968.830 kroner og opptil nesten 4.000.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (ektefelle, samboer eller barn)

NITO Uføreforsikring Ekstra

Langvarig sykdom gir reduksjon i inntekt. NITO Uføreforsikring Ekstra kombinerer månedlige forskuddsutbetalinger allerede etter tolv måneders sykemelding med en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.

 • Forsikringen gir erstatning dersom du blir minst 50 prosent sykemeldt/arbeidsufør
 • Erstatningsutbetalingene er fritatt for inntektsskatt
 • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Forsikringen kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer 
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse – fra 968.830 kroner og opptil nesten 3.000.000 kroner
 • Etter 12 måneders sykemelding kan du være berettiget til månedlige forskuddsutbetalinger - inntil en prosent av valgt forsikringssum

 

NITO logo

Det lønner seg å være NITO-medlem

 • 30 % rabatt på alle private forsikringer
 • Skreddersydde forsikringer med unike fordeler
 • Tryg Pluss - fra første private forsikring
 • Tryg Legehjelp - alltid åpen

Les mer om dine NITO-fordeler og flytt forsikringene dine til Tryg.