Mor og tenåringsdatter som klemmer

Medlemsforsikring

NITO Livsforsikring

NITO Livsforsikring gir de viktigste menneskene i livet ditt økonomisk trygghet, hvis du skulle falle fra. Du velger selv størrelsen på forsikringssummen og hvem som skal motta pengene.

Sjekk din medlemspris

Få tilbud på epost

Forsørger du flere enn deg selv?

NITO Livsforsikring gir dine etterlatte en stor engangsutbetaling, slik at de ihvertfall i økonomisk forstand kan fortsette å leve omtrent som før. Pengene gjør det mulig å betale ned gjeld og andre utgifter, utbetale særkullsbarn og ganske enkelt beholde hus og hjem.

 • Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 75 år
 • Kan kjøpes for både deg og din ektefelle/samboer
 • Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse 10G, 20G, 30G eller 40G, i sum 998.580 kroner og opptil nesten 4.000.000 kroner
 • Du bestemmer hvem forsikringen skal utbetales til (f.eks. ektefelle, samboer eller barn)
   

Priseksempler for NITO Livsforsikring (10G)

 

Alder

Medlem

Pris per måned

Medforsikret

Pris per måned*
25 år16  kr12 kr
30 år16 kr12 kr
35 år22 kr17 kr
40 år36 kr27 kr
45 år60 kr45 kr

*Opprundet til hele kroner. For å finne månedsprisen for 20G, 30G og 40G ganger du med henholdsvis to, tre og fire.

Sjekk din medlemspris

 

Ved kjøp av NITO Livsforsikring er du forpliktet til å fylle ut en helseerklæring. Når du har fått et tilbud eller kjøpt forsikring i forsikringskalkulatoren, vil du få tilsendt helseskjemaet på e-post. Behandlingen av helseerklæringen tar vanligvis fire uker for denne forsikringen. Få svar på flere spørsmål om helseerklæring her.

 • Vi anbefaler alle med forsørgeransvar for ektefelle, samboer og/eller barn om å vurdere forsikring ved dødsfall. Nødvendigheten avgjøres av familiens økonimiske situasjon. Er dere avhengig av din inntekt, eller kan familien klare å betjene gjeld og andre faste utgifter uten deg?

 • Du står fritt til å velge den forsikringssum du ønsker. Mange velger forsikringssum som er på størrelse med gjelden. Gjenlevende ektefelle/samboer slipper da å tenke på renter og avdrag som skal betales.

 • Utbetaling av forsikringen skjer ved dødsfall uansett årsak.

 • Ja, fra du er 51 år vil forsikringssummen nedtrappes årlig.

 • Ja, du må fylle ut en helseerklæring for å kjøpe forsikringen. Les mer om helseerklæring her.

Ikon NITO telefon

Spørsmål om forsikring?

Ring vår NITO-telefon 55 17 19 20 eller send en e-post til nito@tryg.no.

Les mer om NITO-fordelene dine.