Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Mor holder sitt barn

MEDLEMSRABATT

Barneforsikring - 30 % rabatt

Med vår barneforsikring kan du være sikker på at du gir barnet ditt en trygg start på livet.

Sjekk pris på barneforsikring

3 gode grunner for å velge vår barneforsikring

Dagpenger ved sykehusopphold

Få dekket reisekostnader, parkering, avlastning eller andre ekstrautgifter ved sykehusopphold.

Utbetaling fra 1 % invaliditet

Allerede ved 1 % invalitet får barnet utbetaling – det gjør vår forsikring til en av Norges beste.

Ombygging av
bolig

Ved behov gir vår barneforsikring økonimisk støtte til ombygging eller tiltretteleggelse av bolig.

Se hva du får når du kjøper barneforsikring

Om barnet ditt får en livsvarig, fysisk skade, får barnet en engangsutbetaling. Erstatningen skal kompensere for tapt livskvalitet når alvorlig sykdom eller ulykke har ført til varig funksjonsnedsettelse – medisinsk invaliditet.

PS! Vår barneforsikring har ingen krav om invaliditetsgrad - barnet får erstatning fra første prosent
ja
Om barnet ditt blir utsatt for en alvorlig sykdom eller ulykke som gir livsvarig mén, får du økonomisk støtte til ombygging av én bolig. Du velger selv hvilken bolig som skal bygges om.
ja
Du, barnet ditt og resten av familien får raskt tilgang til lege og helsepersonell 365 dager i året. En digital legetime via telefon og video der du får råd, hjelp, resept – i det hele tatt hjelpen du trenger.

Sparer deg for både tid, penger og bekymringer. Gjelder også kveld og helligdager.
ja
Du får utbetalt erstatning dersom barnet ditt rammes av alvorlig sykdom eller skade.
Du bestemmer selv hva du gjør med pengene.

Forsikringen gir rett til økonomisk støtte ved
 • alvorlig hjerneskade
 • amputasjon
 • brannskade – på mer enn 10 % av kroppen
 • Calvé-Legg-Perthes
 • cystisk fibrose
 • diabetes Mellitus type 1
 • godartede svulster i ryggmarg
 • hjernesvulst
 • kreft
 • leddgikt
 • Morbus Chron med alvorlig forløp – Chrons sykdom
 • multippel sklerose – MS
 • nyrelidelser med nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • skålding – på mer enn 10 % av kroppen
 • scoliose – ryggskjevhet
 • tverrsnittlammelser av ryggmarg
 • ulcerøs kolitt
ja
Om barnet ditt blir langvarig syk eller skadet, kan du som forelder få dekket ekstrautgifter til pleie og tilsyn.

Denne delen av barneforsikringen trer i kraft dersom dere får innvilget hjelpestønad fra NAV. Størrelsen på erstatningen fra oss, er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad dere får fra NAV. Erstatningen gis i maksimalt fem år.
ja
Vi dekker nødvendige utgifter dere har i forbindelse ved en behandling, dersom barnet ditt blir utsatt for en ulykke.
 • behandling hos lege og tannlege
 • behandling på sykehus – gjelder ikke private sykehus, private klinikker, hotell og opptreningshjem
 • behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
 • medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege
 • bandasjer og lignende
 • reise mellom hjemmet og behandlingsstedet
ja
Vi håper selvsagt det aldri skjer, men barneforsikringen vår gir deg en utbetaling om barnet ditt faller bort.
ja
Om barnet ditt må ligge mer enn ni dager på rad på et sykehus i Norden, får du dagpenger av oss under behandlingstiden. Pengene kan du bruke som du vil. For eksempel kjøpe deg fri fra rengjøring og andre gjøremål, slik at du får mer tid til å være der for barnet ditt. 
ja
Hvis barnet ditt opplever bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme eller får søvproblemer, får dere tilgang til gode, digitale selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe 
barnet å takle utfordringene.

Ønsker dere hjelp til å gjennomføre programmene, vil en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi følge barnet opp via telefon i seks uker.
ja
Dersom barnet ditt må være lenge borte fra skolen på grunn av sykdom eller skade, dekker barneforsikringen leie av en AV1 Skolerobot. Roboten har kamera, høyttaler og mikrofon. Det gjør at barnet ditt kan følge undervisningen i klassen, og holde kontakt med familie og venner – uten å være fysisk til stede.
ja
Om barnet ditt blir rammet av sykdom eller skade i ung alder, og blir arbeidsufør, får barnet ditt en månedlig utbetaling frem til pensjonsalderen, eller til barnet kommer i arbeid.

PS! Dette gjelder når barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i minst 12 måneder på rad, etter fylte 18 år. Erstatningen kan utbetales helt til 67 år. Du velger selv om forsikringssummen – det barnet får utbetalt i året – skal være 50 000 eller 100 000 kroner.
Valgfri tilleggsdekning
Om barnet ditt blir rammet av sykdom eller skade i ung alder, og blir arbeidsufør, får barnet ditt en engangsutbetaling på 900 000 kroner.

PS! Dette gjelder hvis arbeidsevnen er nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst to år og være varig. Engangssummen blir utbetalt til barnet.
Valgfri tilleggsdekning
Barnet ditt er blant annet garantert rask behandling ved privat sykehus eller hos spesialist, om barnet blir syk eller skadet.
Valgfri tilleggsdekning

Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Sjekk pris på barneforsikring

 

Derfor bør du ha barneforsikring

Ingen kan spå fremtiden, men det går an å være forberedt. Med vår forsikring har du og barnet ditt både medisinsk og økonomisk trygghet om noe skjer.

Derfor bør du ha barneforsikring

Er barnet ditt under 3 måneder?

Selv om barneforsikringen kun er tilgjengelig for barn over tre måneder, kan du forsikre barnet ditt med vår ulykkesforsikring fra det er nyfødt.

Les om ulykkesforsikring for barn

Har det skjedd noe?

Flere fordeler med vår barneforsikring