Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

For informasjon om skogbrannene på Rhodos, se denne siden.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Barneforsikring - Best i test

Medlemsrabatt

Barneforsikring - 30 % rabatt

En av markedets beste barneforsikringer! Med barnet forsikret hos oss får familien tilgang på medisinsk hjelp 365 dager i året.

Beregn pris

Hvorfor barneforsikring?

Andelen unge uføre i Norge vokser. En god barneforsikring kan gi barnet ditt fremtidig økonomisk trygghet dersom det blir utsatt for sykdom eller ulykke som fører ulike grader av uførhet. Står du i en situasjon med alvorlig sykdom eller ulykke vil en barneforsikring også hjelpe familien økonomisk med nødvendig tilsyn, legeutgifter, diagnostisering av alvorlige tilstander, tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig dersom det utenkelige skulle skje. Barneforsikringen kan kjøpes fra 3 måneder og gjelder fram til barnet er 26 år.
NITO-medlemmer har 30% rabatt på Tryg sin barneforsikring.

Hvor godt skal barnet være forsikret?

 

Ulykkesforsikring

Vår rimeligste barneforsikring gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringen kan utvides slik at barnet også får erstatning ved alvorlige sykdommer.

Beste forsikring

Barn Ekstra

Vår beste barneforsikring gir erstatning ved både ulykke og sykdom, og gjelder helt frem til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år. Vi anbefaler å utvide Barn Ekstra med uførepensjon.

 Beregn pris Beregn pris
Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video 365 dager i året. Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre, enten dere er hjemme eller på ferie. Les mer om Tryg Legehjelp her.
jaja
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekker barneforsikringen leie av AV1 robot. På den måten kan barnet følge undervisningen og være med venner hjemmefra. Les mer om AV1 her.
jaja
Dekker nødvendige behandlingsutgifter ved ulykke:
 • Behandling hos lege og tannlege
 • Behandling på sykehus (Gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell og opptreningshjem)
 • Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor
 • Medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege
 • Bandasjer og lignende artikler
 • Reise mellom hjemmet og behandlingsstedet
jaja
jaja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
jaja
Den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsmessig forårsaker, betegnes som medisinsk invaliditet.
Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en tabell som er laget av Arbeids- og inkluderingsdepartementet – uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende.
neija
Gir rett til ombygging av én bolig. Du velger selv hvilken bolig som skal bygges om.
neija
Gir erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når forsikrede innvilges hjelpestønad fra folketrygden. Størrelsen på erstatningen er avhengig av hvilken sats for hjelpestønad som er innvilget fra folketrygden.
neija
Gir erstatning ved innleggelse på sykehus i Norden i minst 9 sammenhengende dager, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 sammenhengende dager.
neija
Barneforsikringen gir tilgang til digitale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år. Programmene kan hjelpe ved blant annet bekymringer, stress, lav selvfølelse, perfeksjonisme og søvnproblemer. Hvis forsikrede ønsker veiledning for å gjennomføre programmene, kan en sykepleier med erfaring fra kognitiv terapi gi ukentlig oppfølging over telefon i 6 uker.
neija
Dekningen er inkludert i Barn Ekstra og valgfri ved kjøp av ulykkesforsikring.  Gir erstatning hvis barnet rammes av alvorlig sykdom eller skade. Du velger selv hvordan du vil bruke pengene. Tilstandene som gir rett til økonomisk støtte er:
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs kolitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Hjernesvulst
 
Barn Ekstra omfatter i tillegg disse tilstandene: 
 • Diabetes mellitus type 1
 • Tverrsnittlammelser av ryggmarg
 • Godartede svulster i ryggmarg
 • Organtransplantasjon
 • Amputasjon
 • Alvorlig hjerneskade 
neiValgfrija
Garanterer rask behandling ved privat sykehus eller spesialist, hvis barnet blir sykt eller skadet. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
neiValgfri
Hvis barnet ditt får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe i voksen alder, er et liv på lav uføretrygd fra NAV kanskje eneste alternativ. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å å utvide barneforsikring med uførepensjon. Med uførepensjon er barnet ditt sikret månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden. Rett til uførepensjon inntreffer tidligst når forsikrede/barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør sammenhengende i minst 12 måneder etter fylte 18 år. Kan utbetales helt til 67 år. Forsikringssum er 50.000 eller 100.000 kroner. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
neiValgfri
Engangsutbetaling på 900.000 kroner hvis arbeidsevnen til forsikrede/barnet blir nedsatt med minst 50 prosent. Arbeidsuførheten må vare sammenhengende i minst 2 år og være varig. Kommer tidligst til utbetaling når forsikrede fyller 18 år. Dekningen kan kjøpes sammen med Barn Ekstra.
neiValgfri

*Samordning av utbetaling ved medisinsk invaliditet etter ulykke/sykdom og erstatning ved alvorlige tilstander/sykdommer
Utbetaling av erstatning ved alvorlige tilstander/sykdommer går til fradrag i invaliditetserstatningen dersom sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet.

Forenklet fremstilling
Dette er et utdrag av vilkårene. Last ned fullstendige vilkår eller åpne et produktsammendrag (IPID).

Tryg Legehjelp

Inkludert i vår barneforsikring. Få hjelp av erfarne leger og sykepleiere 365 dager i året.

 • Slipp unødvendige legebesøk
 • Få resept og henvisning til spesialist
 • Få svar innen 45 sekunder eller bli ringt tilbake
   

Les mer om Tryg Legehjelp

Ord og uttrykk – Barneforsikring

 • Obos logo
 • Utdanningsforbundet logo
 • NITO logo

Medlemsfordeler

Tryg har samarbeidsavtaler med en rekke landsdekkende organisasjoner. Er du medlem i en av dem, kan du få ekstra gode priser på forsikring.