Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Akkurat nå har vi noen tekniske utfordringer

Vi opplever noen tekniske utfordringer, og noen av våre tjenester er derfor utilgjengelig akkurat nå. Vi jobber med å ordne feilen, og du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen. Beklager ulempen!

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

 1. Tryg Magasinet

Hvorfor trenger man barneforsikring?

I Norge har vi heldigvis gode offentlige ordninger som hjelper oss, når vi blir syke eller skadet. En god barneforsikring kan likevel gjøre en stor forskjell, dersom det verst tenkelige skulle skje.

Mor og baby

Når et barn rammes av sykdom eller ulykke, er det en stor følelsesmessig belastning, men det kan også få betydelige økonomiske konsekvenser.

Hvorfor kjøpe barneforsikring?

En barneforsikring gir familien større økonomisk handlerom og trygghet i en vanskelig situasjon. Sykdom og ulykke, enten det rammer voksne eller barn, kan føre til mange ekstra utgifter. Det kan koste mye å reise for å få nødvendig behandling. Det kan oppstå behov for ekstra pleie og tekniske hjelpemidler. Kanskje er det ønskelig å tilrettelegge boligen bedre. Dersom det er snakk om langvarig sykdom, kan det dessuten hende at mor eller far må gjøre endringer i jobbsituasjonen for å ta vare på barnet.

En barneforsikring bør dekke to ting, økonomisk hjelp til familien i det korte bildet og økonomisk stønad til barnet på lang sikt.

Med Barn Ekstra med uførepensjon, vår beste barneforsikring, får du dekket:

 • Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
 • Utgifter ved en ulykkesskade
 • Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander
 • Behandling hos spesialist
 • Medisinsk rådgivning på mobil
 • Hjelp av skoleroboten AV1 for å kunne følge undervisningen hjemmefra
 • Månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet i voksen alder, dersom uførheten er som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden
 • Psykolog og krisehjelp (inkludert hvis du velger tilleggsdekningen Behandlingsforsikring)

Sjekk pris på barneforsikring

 

Utbetaling ved arbeidsuførhet

Hvis barnet ditt får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe i voksen alder, er et liv på lav uføretrygd fra NAV kanskje eneste alternativ. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å å utvide barneforsikring med uførepensjon. Da er barnet sikret månedlige utbetalinger frem til fylte 67 år i tillegg til av pengene fra folketrygden. Du kan også legge til en uførekapital, som er en engangsutbetaling, hvis du ønsker ekstra trygghet. 

Med uførepensjonen vil barnet få utbetalt en fast sum hver måned om han eller hun skulle bli ufør, i tillegg til utbetalingen fra NAV. Dette er uten tvil en svært viktig dekning, da den skal erstatte tapt fremtidig inntekt for barnet.

Barneforsikring i toppklassen

Terningkast fem

"Barn Ekstra med uførepensjon fra Tryg er en god forsikring som gir erstatning ved medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførekapital og uførepensjon. Forsikringssummen tilknyttet uførepensjon er valgfri, og man kan sådan velge å betale mer for å øke uførepensjon til 100 000 kroner. Velger man å oppgradere til 100 000 kroner i uførepensjon, gir Tryg testens høyeste utbetaling."

Les testen fra Norsk Familieøkonomi her.

Vår barneforsikring er fleksibel:

Ulykkesforsikring
Gir erstatning ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Du kan kjøpe ulykkesforsikring for barn fra det er 0 måneder til det er 18 år. Siden ulykker ikke kan forutsees, trengs det ikke helseopplysninger for å få tegnet en forsikringsavtale.

Barn Ekstra
En mer omfattende forsikring, som gir erstatning ved både ulykke og sykdom. Kan kjøpes fra barnet er 3 måneder til det er 18 år. Forsikringen gjelder helt til første hovedforfall etter at barnet er fylt 26 år.

Barn Ekstra Uførepensjon
Vår beste barneforsikring. I tillegg til alle dekningene som er inkludert i Barn Ekstra, får barnet månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet.

Les mer om barneforsikring

 

Medisinsk hjelp hver dag, hele året

Uansett hvilken barneforsikring du velger, inkluderer vi vår legetjeneste på mobil, Tryg Legehjelp

Les mer om Tryg Legehjelp

 

Hva dekker det offentlige?

 • Barn som er født uføre, eller unge som har blitt minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har blant annet krav på uføretrygd med tilleggsytelser etter særlige regler.
 • Foreldre har utvidet rett til omsorgspenger i forbindelse med kronisk sykt barn.
 • Foreldre kan få pleiepenger om de har omsorgen for et barn med livstruende sykdom eller et psykisk utviklingshemmet barn.
 • Grunnstønad og hjelpestønad dersom barnet har en varig sykdom eller funksjonshemming.
 • Tilskudd for tilpasning av bolig.
 • Gratis tannhelsetjeneste i aldersgruppen 0 til 18 år. Barn i aldersgruppen 19 til 20 år får tilbud om subsidiert tannhelsetjeneste.

Kilder: NAV og Finans Norge