Vi oppdaterer systemene våre. Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min side, Min bedrift og i vår prisberegner. Vi beklager dette.

Behandling og personskader

Få ekstra rask behandling når du melder skaden på nett. Velg skadeskjema nedenfor og meld din skade.

Se hvordan du enkelt bruker din behandlingsforsikring.

  • Avtalenummeret ditt. Dette finner du på forsikringskortet, i forsikringsbeviset eller på Min Side.
   Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver, får du nummeret fra arbeidsgiveren din.
  • Personalia for den eller de som søker erstatning.
  • Dokumentasjon og bilder i saken, vi ber om dem ved behov.
  • Oversikt over skadede gjenstander.
 • Enkle skader som er meldt på nett ferdigbehandles med en gang og du mottar oppgjøret ditt fortløpende. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.

 • Se hvordan du enkelt melder skade på nett:

  1. Så snart henvendelsen din er registrert hos oss, får du bekreftelse på e-post.
  2. Enkle saker som meldes på nett ferdigbehandles raskt.
  3. Trenger vi mer informasjon, tar vi kontakt med deg i løpet av 1-2 arbeidsdager.
  4. Vi samarbeider med fagfolk, og hvis du trenger hjelp, involverer vi disse umiddelbart.
  5. Ved behov følger vi opp saken din mot andre selskap eller parter.
 • Vi har som mål å besvare alle henvendelser i løpet av 10 arbeidsdager.

  Vær oppmerksom på at en personskade ofte tar lang tid å avklare. Vi kan først konkludere etter at vi vet hva som blir den endelige konsekvens. Normalt vil det f.eks. ta opp mot ett år før en skade er tilhelet slik at vi vet om den får varige følger eller ikke.

 • Når du har ulykkesforsikring i Tryg, dekkes utgifter til medisinsk behandling når denne er foreskrevet av lege og utgiften skyldes en ulykkesskade. Vanligvis vil det være en egenandel som du må betale selv på slike utgifter. Behandling ved private behandlingsinstitusjoner og klinikker erstattes dessverre ikke, med mindre du har behandlingsforsikring.

 • Har du barneforsikring i Tryg melder du dette enkelt til oss via skademeldingsskjemaet. Har du fått vedtak fra NAV om tilstått hjelpestønad, kan dette utløse rett til erstatning under barneforsikringen.

 • Om du må betale skatt eller ikke avhenger av hva utbetalingen gjelder:

  • Hvis du har fått utbetalt det vi kaller en engangserstatning, f.eks. menerstatning, erstatning for tap i fremtidig inntekt, erstatning for utgifter osv, skal du ikke betale skatt av dette.
  • Hvis du har fått utbetalt renter, skattelegges disse på samme måte som f.eks. renter på bankinnskudd.
  • Hvis utbetalingen gjelder erstatning for et løpende inntektstap, skattelegges dette som vanlig lønnsinntekt.

  Vi vil alltid sørge for å informere om skattemessige forhold hvis dette er aktuelt i saken. Vi sørger også for å innberette utbetalinger til Skatteetaten, slik at dette automatisk kommer frem av skattemeldingen når denne foreligger.

Kontakt oss

Ring 915 04040

Vårt skadesenter er åpent:

Gå til kundesenter

Telefonnummer

Start Chat

Start Chat

Ord og uttrykk - Person