Vi oppdaterer systemene våre. Prisberegner, skadeskjemaer, Min side og Min bedrift kan derfor være ustabil i natt. Skal du melde skade, anbefaler vi at du venter til onsdag morgen. Ønsker du tilbud på forsikring kan du kontakte oss her.

Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Vi opplever ustabilitet i systemene våre. Det vil fortsatt være mulig å melde skade på nett. 

Søk om rettshjelp

Orientering til den som søker rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndig bistand. Dekningen er begrenset til forsikringsvilkårene knyttet til den enkelte forsikring.

Ved utfylling av skademelding må du oppgi:

 • Fødselsnummer til forsikringstaker 
 • Adresse på den eiendom tvisten gjelder 
 • Kjennemerke på den bilen tvisten gjelder
 • Type/ merke/ reg.nr på den båt tvisten gjelder
 • Destinasjon og dato for avreise og hjemkomst, for reisen tvisten gjelder

Vedlegg Tryg trenger:

 • Første krav i saken 
 • Første bestridelse av fremsatt krav
 • Ved muntlig tvist trenger vi en redegjørelse fra forsikringstaker for hvordan og når dette har skjedd
 • Dersom motpart ikke svarer på krav, trenger vi kopi av purringer
 • Dersom det er flere parter på samme side i saken, trenger vi en liste over partene som også viser forsikringsselskap og avtalenummer
 • Forsikret gjennom forbund eller forening?

  Dersom søknaden gjelder kollektiv forsikring, må du velge korrekt forbund. Oppgi type forsikring (familie, student, 70+), samt medlemsnummer og/eller medlemmets fødselsnummer.

Søk om rettshjelp

Les fullstendige vilkår her