Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Søk om rettshjelp

Orientering til den som søker rettshjelp

Rettshjelpsforsikringen omfatter rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten og sakkyndig bistand. Dekningen er begrenset til forsikringsvilkårene knyttet til den enkelte forsikring.

Ved utfylling av skademelding må du oppgi:

 • Fødselsnummer til forsikringstaker 
 • Adresse på den eiendom tvisten gjelder 
 • Kjennemerke på den bilen tvisten gjelder
 • Type/ merke/ reg.nr på den båt tvisten gjelder
 • Destinasjon og dato for avreise og hjemkomst, for reisen tvisten gjelder

Vedlegg Tryg trenger:

 • Første krav i saken 
 • Første bestridelse av fremsatt krav
 • Ved muntlig tvist trenger vi en redegjørelse fra forsikringstaker for hvordan og når dette har skjedd
 • Dersom motpart ikke svarer på krav, trenger vi kopi av purringer
 • Dersom det er flere parter på samme side i saken, trenger vi en liste over partene som også viser forsikringsselskap og avtalenummer

Forsikret gjennom forbund eller forening?

Dersom søknaden gjelder kollektiv forsikring, må du velge korrekt forbund. Oppgi type forsikring (familie, student, 70+), samt medlemsnummer og/eller medlemmets fødselsnummer.

Finn en advokat

Du velger selv hvilken advokat du vil benytte, men Tryg har inngått en avtale med Advocatia som gir deg gode fordeler. Advocatia er en landsdekkende kjede med advokatfirmaer i Norge som alle er blant de ledende i sin region.

Som kunde i Tryg får du:

 • Tilgang til gode advokater som er klare til å hjelpe deg
 • 20 % rabatt på ordinære timesatser når du velger en advokat fra Advocatia.

For å finne en advokat i ditt nærområde kan du ringe Advocatia på 400 33 750 eller sende e-post til tryg@advocatia.no.

Selve advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten.

Søk om rettshjelp

Les fullstendige vilkår her
 

Tilleggsinformasjon i pågående skadesak

Har du tilleggsinformasjon eller ønsker å sende inn dokumentasjon i en pågående skadesak, kan du gjøre det her.

Legg til tilleggsinformasjon

Fakturering for advokater

Ønsker du å sende inn faktura for en eksisterende rettshjelpssak som er innvilget kan du gjøre det her.

Send inn faktura