Viktig informasjon om endringer av eFaktura. Les mer her. 

Nettsiden vår blir snart enda bedre

Akkurat nå jobber vi med noen tekniske forbedringer av nettsiden vår. Dette kan bety at kjøp av forsikring, melding av skade og Min side/Min bedrift ikke fungerer som de skal.
Ingen grunn til panikk  – du vil snart kunne bruke hele nettsiden vår som normalt igjen.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har mottatt e-poster om refusjon av et beløp på en gammel forsikringsfaktura. Disse e-postene er svindelforsøk. Vi oppfordrer alle om ikke å klikke på lenkene i disse e-postene og om å slette e-postene umiddelbart. 

Karenstid og fritak fra denne

Karenstid kan også kalles ventetid. I Tryg betyr karenstid at personforsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer de første 90 dagene etter at forsikringen har startet.

Fritak fra karenstid ved flytting til Tryg

Vi ønsker at det skal være trygt og enkelt å flytte personforsikringer mellom selskapene. Tryg har derfor valgt å tilslutte seg bransjeavtale gitt av Finans Norge fra 1.5.22.

Her kan du lese mer om bransjeavtalen gitt av Finans Norge.

Dette betyr at når du flytter en personforsikring fra annet selskap til Tryg, gjelder ikke karenstiden ved flytting av tilsvarende forsikringsdekninger.

Dette betyr at hvis du for eksempel flytter barneforsikring med dekning for invaliditet ved sykdom til vår Barn Ekstra, gjelder ikke karenstiden. Karenstiden gjelder likevel for nye dekninger, økt dekningsomfang og/eller økte forsikringssummer. Hvis du for eksempel utvider forsikringen med behandlingsforsikring, gjelder karenstiden kun for utvidet dekningsomfang.

Vær oppmerksom på:

  • Helseerklæring må sendes inn.

Når du kjøper en personforsikring må det leveres helseopplysninger slik at selskapet kan foreta helsevurdering. Helsevurderingen kan gi reservasjoner som man ikke hadde i forrige selskap. I noen tilfeller kan man også få avslag på søknad om forsikring.

  • Oppsigelse og rett til gjenopptakelse

Du må selv avslutte forsikringen i forrige selskap. Du kan si opp personforsikringen selv om ny helsevurdering ikke er ferdigbehandlet. Dersom ny helsevurdering gir reservasjoner eller avslag, kan du ha rett til å gjenoppta forsikringen i forrige selskap. Fristen for å gjenoppta forsikringen er 6 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Forsikringen kan kun gjenopptas i forrige selskap uten ny helsevurdering og karenstid dersom:

    1. Du har hatt forsikringen i mer enn ett år
    2. Du har søkt om å flytte en forsikring med tilsvarende forsikringsdekninger
    3. Du har sagt opp personforsikringen i forrige selskap etter at helseerklæringen ble sendt inn til nytt
    4. Den forsikrede har fått nye reservasjoner eller avslag på søknad om forsikring

Vær oppmerksom på at du kun har rett til å gjenoppta forsikringen dersom ditt forrige selskap har tilsluttet seg bransjeavtalen gitt av Finans Norge. Kollektive forsikringer og forsikringer gjennom arbeidsgiver er ikke omfattet av bransjeavtalen.

Dersom ditt forrige selskap ikke har tilsluttet seg bransjeavtalen, eller du har kjøpt en kollektiv personforsikring gjennom arbeidsgiver eller forbundet ditt, bør du ikke si opp personforsikringen før helsevurderingen hos oss er ferdig. Da vet du om vår helsevurdering gir nye reservasjoner eller avslag. Ved å beholde forsikringen til helsevurderingen er gjennomført, kan du velge hvilken forsikring du ønsker. Det vil fremgå av vilkårene om forsikringen har karenstid.

Tryg gjør likevel unntak for karenstiden ved flytting av kollektiv barneforsikring. Hos oss får du ingen karenstid om du flytter til en kollektiv barneforsikring med tilsvarende forsikringsdekninger.

Les mer om barneforsikring

Les mer om personforsikring