Vi oppdaterer systemene våre

Du vil derfor kunne oppleve ustabilitet. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt.

Karenstid

Karenstid kan også kalles ventetid. I forsikring betyr karenstid i praksis at forsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer den første tiden etter at forsikringen starter. Karenstiden for barneforsikring i Tryg er 90 dager. Det er ikke karenstid for ulykkesforsikring til barn.

Fritak fra karenstid ved flytting til Tryg

Når du flytter barneforsikring fra annet selskap til Tryg, gjelder likevel ikke karenstid for følgende forsikringsdekninger:

• Invaliditet som følge av sykdom til Trygs Barn Ekstra 
• Arbeidsuførhet til Trygs Uførekapital og/eller Uførepensjon 
• Utvalgte sykdommer til Trygs Barn Ekstra eller Utvalgte sykdommer 
• Behandlingsforsikring til Trygs Behandlingsforsikring.

Dette betyr at hvis du flytter dekning for invaliditet ved sykdom til vår Barn Ekstra, gjelder ikke karenstiden. Hvis du i tillegg utvider med for eksempel uførepensjon, og barneforsikringen i forrige selskap ikke omfattet dekning for uførepensjon, gjelder karenstiden for uførepensjonsdekningen.

Vær oppmerksom på:

 • Helseopplysninger for barnet må avgis. 
  Når du kjøper ny barneforsikring må det leveres helseopplysninger om barnet, slik at vi kan foreta helsevurdering. Helsevurderingen kan gi reservasjoner som ikke gjelder for barneforsikringen i forrige selskap.

 • Du bør ikke si opp den nåværende barneforsikringen din før helsevurderingen hos oss er ferdig. Da vet du om vår helsevurdering gir nye reservasjoner hos oss. I noen tilfeller må vi også avslå søknad om forsikring.
  Ved å beholde forsikringen i nåværende selskap til vår helsevurdering er gjennomført, har du fortsatt mulighet til å velge hvilken forsikring du ønsker. 

 • Du må betale for begge barneforsikringene i en overgangsperiode. 
  Mens søknad om barneforsikringen er til helsevurdering, bør du som nevnt beholde forsikringen i det andre selskapet, slik at du ikke risikerer å miste forsikringsdekning du har. Det betyr at du må betale for begge forsikringene inntil du har akseptert vårt forsikringstilbud etter helsevurderingen.

  Når karenstiden ikke gjelder, kan du si opp den gamle forsikringen så snart helsevurderingen er ferdig, vanligvis i løpet av få dager.

  Når karenstiden gjelder, vil ny forsikring ikke dekke sykdommer som inntreffer i karenstiden. Da er det viktig å beholde den gamle forsikringen helt til karenstiden er passert, normalt minst 3 måneder.

Les mer om barneforsikring