Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve noe ustabilitet på Min bedrift, ved melding av skade og kjøp av forsikringer på nett. Vi beklager dette og ber deg prøve igjen senere.

Oppgjørsgaranti

Vi garanterer skadeoppgjør innen 10 virkedager (gjelder ikke personskader), etter at vi har fått endelig skadekrav med fullstendig dokumentasjon.
Med fullstendig dokumentasjon menes gjenkjøpsfaktura, reparasjonsfaktura og annen etterspurt dokumentasjon.

Klarer vi ikke å gjennomføre skadeoppgjøret innen 10 dager, dekker vi egenandelen din med inntil
15 000 kroner per skadetilfelle.

 

Få tilbud

Les også om Sikker bedrift som ivaretar din bedrifts behov for sikkerhet og forsikring. 


Les også om vår dekningsgaranti

Vi dekker nye personer eller objekter som du har glemt å melde inn på eksisterende produkter i forsikringsavtalen siden siste hovedforfall.