Vi oppdaterer systemene våre
Du kan derfor oppleve nedetid ved våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører, og ber deg prøve igjen på et senere tidspunkt. 

Veiledning ved klage

Her er oversikten over de klagemuligheter du har som kunde i Tryg.

Er du uenig i avgjørelsen av din forsikringssak?

Hvis du ikke er enig i vår avgjørelse, så kontakt avdelingen i Tryg som har behandlet din forsikringssak. Hvis saken kan løses på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

Kontakt oss

Hvis du fortsatt er ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, har du forskjellige klagemuligheter.

Klager vedrørende din skadeforsikring

Klager vedrørende skadeforsikringer kan du rette til Kvalitetsavdelingen i Tryg, som vil se på saken med nye øyne og gi sin vurdering.

Send din klage

Postadresse:

Tryg Forsikring 
Kvalitet, 5F1 
Postboks 7070 
Folke Bernadottesvei 50 
5020 Bergen 

Kommer du ikke til enighet med Tryg?

Hvis du ikke kommer til enighet med Tryg kan du klage til Finansklagenemnda.