Finansklagenemda

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Tryg Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda:

Finansklagenemda 
Postboks 53, Skøyen 
0212 Oslo 
Tlf: 23 13 19 60 
Faks: 23 13 19 70 
www.finkn.no

Tilbake til Klagemuligheter