Send din klage

Ved uenighet og klager vedrørende skadeforsikringer og annet vil vår kvalitetsavdeling se på saken med nye øyne og gi sin vurdering. Registrer din informasjon og hva klagen gjelder, så vil vi kontakte deg.

Legg til vedlegg

Upload requirements